Navigacija

OT3MT - Mikrotalasna tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrotalasna tehnika
Akronim OT3MT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima rada i metodima projektovanja pasivnih i aktivnih komponenti i kola koji se upotrebljavaju u modernim telekomunikacionim i radio sistemima pri učestanostima 0,3-300 GHz.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za projektovanje jednostavnijih mikrotalasnih kola i sagledavanje puteva rešavanja složenijih problema. Sticanje znanja neophodnih kao osnova za druge predmete mikrotalasne struke.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Prostiranje vođenih elektromagnetskih talasa. Vodovi. Stojeći talasi. Smitov dijagram. Kola za prilagođenje. Klasični vodovi. Planarni vodovi. Talasovodi. Rezonatori. Parametri rasejanja. Uvod u mikrotalasne poluprovodničke komponente. Uvod u mikrotalasne cevi. Zračenje elektromagnetskih talasa.
Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji
Literatura
  1. A. Đorđević i D. Tošić, Mikrotalasna tehnika, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. D. Tošić i V. Likar Smiljanić, Mikrotalasna tehnika: zbirka zadataka, Akademska misao, Beograd, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1.5 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe i rad u laboratoriji
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0