Навигација

ОТ3МТ - Микроталасна техника

Спецификација предмета
НазивМикроталасна техника
АкронимОТ3МТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципима рада и методима пројектовања пасивних и активних компоненти и кола који се употребљавају у модерним телекомуникационим и радио системима при учестаностима 0,3-300 GHz.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљeност за пројектовање једноставнијих микроталасних кола и сагледавање путева решавања сложенијих проблема. Стицање знања неопходних као основа за друге предмете микроталасне струке.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПростирање вођених електромагнетских таласа. Водови. Стојећи таласи. Смитов дијаграм. Кола за прилагођење. Класични водови. Планарни водови. Таласоводи. Резонатори. Параметри расејања. Увод у микроталасне полупроводничке компоненте. Увод у микроталасне цеви. Зрачење електромагнетских таласа.
Садржај практичне наставеРад у лабораторији
Литература
  1. А. Ђорђевић и Д. Тошић, Микроталасна техника, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Д. Тошић и В. Ликар Смиљанић, Микроталасна техника: збирка задатака, Академска мисао, Београд, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
31.50.5
Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе и рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми20
Семинари0