Navigacija

OG3AE1 - Analiza elektroenergetskih sistema 1

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza elektroenergetskih sistema 1
Akronim OG3AE1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim proračunima u elektroenergetskim sistemima: proračuni padova napona, proračuni gubitaka snage i energije, proračuni kompenzacije reaktivne snage, proračuni kratkih spojeva.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti treba da su osposobljeni za samostalno rešavanje i fizičko razumevanje srednje složenih zadataka iz proračuna padova napona, kompenzacije reaktivne snage i kratkih spojeva sa naglaskom na kompjuterskim aplikacijama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod i istorijski razvoj EES. Osnovni proračuni (pad napona, gubici snage i energije). Otočna i redna kompenzacija reaktivnih snaga. Kratki spojeva (KS), matrica impedansi , osnovni i matrični proračuni KS. Direktne, inverzne i nulte impedanse nadzemnih vodova, transformatora i indukcionih mašina. Uzemljenje neutralne tačke. Efekti struja kratkog spoja. Uticaj na tel vodove. Redne nesimetrije.
   Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa realnim primerima zadataka na temu bilansa snaga, padova napona i kompenzacije reaktivne snage kao i proračuna kratkih spojeva.
   Literatura
   1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema 1“, Beograd 2002
   2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0