Navigacija

MS1RJ - Ruski jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Ruski jezik
Akronim MS1RJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta - Proširivanje i obogaćivanje upotrebe stručne terminologije i ostale stručne leksike u pisanim formama, - Sastavljanje kratkih pisanih formi (rezimea, apstrakta, poslovnog pisma, tehničkog opisa na ruskom jeziku).
    Ishodi učenja (stečena znanja) - Usavršavanje sposobnosti komunikacije u pisanom obliku
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave - Tematski i gramatički sadržaji su prilagođeni nastavnim planovima predmeta iz struke i sastoje se iz osnovnog teksta, leksičkih kometara, karakterističnih sintaksičkih konstrukcija i vežbanja (prevođenje sa ruskog jezika i na ruski jezik),
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. Originalni tekstovi (članci iz stručnih časopisa, internet prezentacije)
    2. www.gramota.ru
    3. SPRAVOČNIK-PRAKTIKUM kulьtura ustnoй i pisьmennoй reči delovogo čeloveka, Flinta, Nauka, M. 2002
    4. RUSKI JEZIK, Dr Vučina Raičević (poslovna i svakodnevna komunikacija), INSTITUTE OF ECONOMIC DIPLOMACY, Beograd 2005.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, diskusije i prezentacije na stranom jeziku
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0