Navigacija

IR2ASP - Algoritmi i strukture podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Algoritmi i strukture podataka
Akronim IR2ASP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa logičkom organizacijom i memorijskom reprezentacijom linearnih i nelinearih struktura podataka, osnovnim operacijama i tipičnim primenama ovih struktura. Upoznavanje sa algoritmima i odgovarajućim strukturama podataka koje se koriste za pretraživanje i sortiranje, kao i njihovom praktičnom implementacijom u programskim jezicima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovaj predmet treba studenta da osposobi za programsku implementaciju linearnih i nelineranih struktura, kao i algoritama za rad sa njima u tipičnim primenama. Pored toga, predmet treba studenta da osposobi za praktičnu implementaciju algoritama pretraživanja i sortiranja u programskim jezicima i rešavanje praktičnih problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Linearne strukture. Nizovi. Liste. Stekovi. Redovi. Nelinearne strukture. Binarna stabla. Grafovi, predstavljanje i algoritmi. Pretraživanje. Osnovni metodi i poboljšanja. Stabla i m-arnog binarnog pretraživanja , AVL stabla, stabla B, B*, i B+ stabla, Heširanje. Heš funkcije i rešavanje kolizija, spoljašnje heširanje. Sortiranje - metodi umetanja, selekcije, zamene i spajanja.
  Sadržaj praktične nastave Isto kao teorijska
  Literatura
  1. Algoritmi i strukture podataka, Milo Tomašević, Akademska misao, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe sa prezentacijama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0