Navigacija

DS1OIE - Obnovljivi izvori energije i okolina

Specifikacija predmeta
Naziv Obnovljivi izvori energije i okolina
Akronim DS1OIE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje interakcije izvora energije i okoline sa aspekta održivog razvoja civilizacije. Ovladavanje metodama modelovanja i računarske simulacije za izradu studija izvodljivosti projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije uključujući uticaj na okolinu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja u oblasti interakcije izvora energije i okoline sa aspekta održivog razvoja civilizacije. Ovladavanje metodama modelovanja i računarske simulacije i izrada studije izvodljivosti projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije uključujući uticaj na okolinu prema važećim propisima u Srbiji.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Energija i okolina: klimatske promene, kisele kiše, efekat staklene bašte, emisija gasova, elektromagnetska interferencija, uticaj na avio saobraćaj, floru i faunu, vizuleni efekti, buka i socijalni efekti. Klasični i obnovljivi izvori energije i njihov uticaj na okolinu i društvo. Ekonomija vodonika.. Mogući scenario za ekološki prihvatljivu ekspanziju obnovljivih izvora energije.
   Sadržaj praktične nastave Izrada strateške studije uticaja i procene uticaja projekata obnovljivih izvora na okolinu. Istraživački rad.
   Literatura
   1. Renewable Energy Policy - by Paul Komor, University, 2004
   2. Mainstreaming Renewable Energy In The 21st Century - by Janet Laughlin Sawin, Thomas Prugh ,2004
   3. Renewables Information, OECD, by International Energy Agency, 2006 onnline
   4. Sustainable Energy: : Choosing Among Options By Jefferson W. Tester - 2005
   5. M. Zlatanović: Korišćenje energije vetra u Srbiji - prirodni uslovi i praktična politika; Jefferson Institute, December 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije na terenu, učenje kroz predavanja, samostalna realizacija projekata, diskusije i istraživački rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 60
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0