Navigacija

19E092FJ3 - Francuski jezik 3

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik 3
Akronim 19E092FJ3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima predznanje francuskog jezika na nivou A2.2/B1 po ZEROJ-u
    Ciljevi izučavanja predmeta razvoj jezičkih veština u jeziku struke i nauke (čitanje, razumevanje i pisanje kraćih tekstova), usavršavanje pisane komunikativne kompetencije u oblasti struke, razumevanje, izražavanje i interakcija u profesionalnom i specifičnom kulturnom kontekstu, razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju
    Ishodi učenja (stečena znanja) sposobnost pisanog izražavanja i interakcije u situacijama profesionalne upotrebe jezika, proširen terminološki fond, ovladavanje leksičkim sredstvima specifičnim za akademsku i profesionalnu komunikaciju u frankofonom kulturnom kontekstu, sposobnost primene različitih tehnika čitanja
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave rad na problemima struktura tipičnih za jezik inženjerske struke, nauke i poslovanja
    Sadržaj praktične nastave - tehnike razumevanja (uputstva i instrukcije u nastavi i na ispitima i sl., oglasi za praksu, posao, kraći stručni tekstovi - izveštaji, analize... ) i pisanja (dopisi, pisani radovi/ispiti, CV, motivaciona pisma....) - razumevanje i usmeno izražavanje u datom specifičnom diskursu
    Literatura
    1. Carras C., et al: Réussir ses études d'ingénieur en français, PUG, Grenoble, 2014
    2. Točanac, D., Dinić, T., Vidić, J.: Francusko-srpski rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2017.
    3. Dinić, T., Polovina, N.: Osnovni saobraćajni višejezični rečnik, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2017.
    4. izabrani materijali sa internet-stranica poput http://www.ztele.com/articles/qu-est-ce-que-l-informatique-en-nuage-ou-cloud-computing-1.13384 https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cloud-computing-11573/
    5. https://www.science-et-vie.com/, https://www.edf-renouvelables.com/edf-renouvelables/acteur-cle-france/
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave interaktivna i projektna nastava, tekstovi, vežbe, audio, video materijali
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 30