Навигација

19Е092ФЈ3 - Француски језик 3

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик 3
Акроним19Е092ФЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимапредзнање француског језика на нивоу А2.2/B1 по ЗЕРОЈ-у
    Циљеви изучавања предметаразвој језичких вештина у језику струке и науке (читање, разумевање и писање краћих текстова), усавршавање писане комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном и специфичном културном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању
    Исходи учења (стечена знања)способност писаног изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за академску и професионалну комуникацију у франкофоном културном контексту, способност примене различитих техника читања
    Садржај предмета
    Линк ка предавањимаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=493
    Садржај теоријске наставерад на проблемима структура типичних за језик инжењерске струке, науке и пословања
    Садржај практичне наставе- технике разумевања (упутства и инструкције у настави и на испитима и сл., огласи за праксу, посао, краћи стручни текстови - извештаји, анализе... ) и писања (дописи, писани радови/испити, CV, мотивациона писма....) - разумевање и усмено изражавање у датом специфичном дискурсу
    Литература
    1. Carras C., et al: Réussir ses études d'ingénieur en français, PUG, Grenoble, 2014
    2. Точанац, Д., Динић, Т., Видић, Ј.: Француско-српски речник, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
    3. Dinić, T., Polovina, N.: Osnovni saobraćajni višejezični rečnik, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2017.
    4. izabrani materijali sa internet-stranica poput http://www.ztele.com/articles/qu-est-ce-que-l-informatique-en-nuage-ou-cloud-computing-1.13384 https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cloud-computing-11573/
    5. https://www.science-et-vie.com/, https://www.edf-renouvelables.com/edf-renouvelables/acteur-cle-france/
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна и пројектна настава, текстови, вежбе, аудио, видео материјали
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања15Писмени испит0
    Практична настава15Усмени испит40
    Пројекти0
    Колоквијуми0
    Семинари30