Navigacija

19E062FOE - Fizičke osnove elektrodinamike

Specifikacija predmeta
Naziv Fizičke osnove elektrodinamike
Akronim 19E062FOE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Polazeći od principa relativnosti i specijalne teorije relativnosti, daje relativistički opis elektromagnetnog polja i odgovarajućih transformacija. Upoznaje studente sa: - osnovama specijalne teorije relativnosti i njenom povezanošću sa elektromagnetskom teorijom; - daje primene Lorentz-ovih transformacija na elektromagnetno polje; -daje uvod u kovarijantnu formulaciju Maxwell-ovih jednačina.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje neophodnih veština za razumevanje, procenu i rešavanje određenih problema u relativističkoj fizici i relativističkoj elektrodinamici
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Galilejeve transformacije, elektromagnetizam i Newton-ova relativnost. Pokušaji potvrđivanja postojanja apsolutnog sistema referencije Michelson-Morley eksperiment "Spasi etar" - Lorentz-Fitzgerald kontrakcija prostora, hipoteza povlačenja etra. Pokušaji modifikacije elektrodinamike, postulati specijalne teorije relativnosti, izvođenje Lorentz transformacionih jednačina.
  Sadržaj praktične nastave Rešeni odabrani problemi i primeri će biti detaljno razmatrani tokom računskih vežbi. Video simulacije će se koristiti za predstavljanje određenih fizičkih efekata.
  Literatura
  1. A.Einstein - Relativity, the special and general theory
  2. R.Resnick-Introduction to special relativity
  3. A.N. Matveev-Mechanics and the Theory of Relativity
  4. The Feynman Lectures on Physics
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja u učionici sa rešenjima praktičnih primera. Tokom predavanja će se uvesti određeni matematički i fizički modeli i razmotriti njihova primena. Stečeno znanje se proverava kroz domaće zadatke koji se ocenjuju i predstavljaju deo ukupne ocene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari