Навигација

19Е062ФОЕ - Физичке основе електродинамике

Спецификација предмета
НазивФизичке основе електродинамике
Акроним19Е062ФОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаПолазећи од принципа релативности и специјалне теорије релативности, даје релативистички опис електромагнетног поља и одговарајућих трансформација. Упознаје студенте са: - основама специјалне теорије релативности и њеном повезаношћу са електромагнетском теоријом; - даје примене Lorentz-ових трансформација на електромагнетно поље; -даје увод у коваријантну формулацију Маxwеll-ових једначина.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање неопходних вештина за разумевање, процену и решавање одређених проблема у релативистичкој физици и релативистичкој електродинамици
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеГалилејеве трансформације, електромагнетизам и Newton-ова релативност. Покушаји потврђивања постојања апсолутног система референције Michelson-Morley експеримент "Спаси етар" - Lorentz-Fitzgerald контракција простора, хипотеза повлачења етра. Покушаји модификације електродинамике, постулати специјалне теорије релативности, извођење Lorentz трансформационих једначина.
  Садржај практичне наставеРешени одабрани проблеми и примери ће бити детаљно разматрани током рачунских вежби. Видео симулације ће се користити за представљање одређених физичких ефеката.
  Литература
  1. A.Einstein - Relativity, the special and general theory
  2. R.Resnick-Introduction to special relativity
  3. A.N. Matveev-Mechanics and the Theory of Relativity
  4. The Feynman Lectures on Physics
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеКласична предавања у учионици са решењима практичних примера. Током предавања ће се увести одређени математички и физички модели и размотрити њихова примена. Стечено знање се проверава кроз домаће задатке који се оцењују и представљају део укупне оцене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари