Navigacija

19E033TIK - Teorija informacija i kodovanje

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija informacija i kodovanje
Akronim 19E033TIK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija, kao i da se sistematski predstave osnovi kodovanja izvora, osnovne tehnike kanalnog kodovanja, kao i elemenata kriptologije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje osnovnih pojmova teorije informacija, osnovnih metoda konstrukcije i dekodovanja zaštitnih kodova. Pored toga će biti u mogućnosti da prate najnovija dostignuća kompresije i kriptologije, kao i primenu izloženih tehnika u telekomunikacijama, veštačkoj inteligenciji i bioinformatici.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Entropija. Izvori informacija. Dijagram stanja i trelis. Teorema o kodovanju izvora. Kompresija podataka. Kapacitet kanala. Informacioni dobitak i prepoznavanje obrazaca. Teorema o kanalnom kodovanju. Linearni blok kodovi. Interliving. Ciklični i konvolucioni kodovi. Iterativno dekodovanje. Teorija informacija i veštačka inteligencija. Kriptografija, simetrični i asimetrični kriptosistemi.
Sadržaj praktične nastave Auditorne i laboratorijske vežbe
Literatura
  1. 1. D. Drajić, P. Ivaniš, Uvod u teoriju informacija i kodovanje, IV izd. Akademska misao, Beograd, 2018.
  2. P. Ivaniš, Zbirka rešenih zadataka iz teorije informacija i kodovanja, I izd. Akademska misao, Beograd, 2013.
  3. T. M. Cover, J.A. Thomas, Elements on Information Theory, John Wiley & Sons, 2nd ed., 2006.
  4. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, Fundamentals and Applications, 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey, 2004.
  5. B. Scheiner, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, John Wiley & Sons, 2nd ed., 1996
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0