Навигација

19Е033ТИК - Теорија информација и кодовање

Спецификација предмета
НазивТеорија информација и кодовање
Акроним19Е033ТИК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се изложе основне поставке Теорије информација, као и да се систематски представе основи кодовања извора, основне технике каналног кодовања, као и елемената криптологије.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за разумевање основних појмова теорије информација, основних метода конструкције и декодовања заштитних кодова. Поред тога ће бити у могућности да прате најновија достигнућа компресије и криптологије, као и примену изложених техника у телекомуникацијама, вештачкој интелигенцији и биоинформатици.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/teorija-informacija-i-kodovi-u-telekomunikacijama/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPkGobfnOxYH5dYE7bTMW_5P6pElXgl7gIaqTlk_KxIY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f6e12099-055e-4229-b64a-7ef2164919b0&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод. Ентропија. Извори информација. Дијаграм стања и трелис. Теорема о кодовању извора. Компресија података. Kапацитет канала. Информациони добитак и препознавање образаца. Теорема о каналном кодовању. Линеарни блок кодови. Интерливинг. Циклични и конволуциони кодови. Итеративно декодовање. Теорија информација и вештачка интелигенција. Kриптографија, симетрични и асиметрични криптосистеми.
Садржај практичне наставеАудиторне и лабораторијске вежбе
Литература
  1. 1. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, IV изд. Академска мисао, Београд, 2018.
  2. П. Иваниш, Збирка решених задатака из теорије информација и кодовања, I изд. Академска мисао, Београд, 2013.
  3. T. M. Cover, J.A. Thomas, Elements on Information Theory, John Wiley & Sons, 2nd ed., 2006.
  4. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, Fundamentals and Applications, 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey, 2004.
  5. B. Scheiner, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, John Wiley & Sons, 2nd ed., 1996
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари0