Navigacija

19D031MTK - Moderna teorija kodovanja i kriptografije

Specifikacija predmeta
Naziv Moderna teorija kodovanja i kriptografije
Akronim 19D031MTK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim metodama zaštitnog kodovanja i kriptografije. Biće izložena konstrukcija efikasnih zaštitnih kodova koji se mogu opisati pomoću grafova i metode njihovog iterativnog dekodovanja. Biće analizirana osetljivost savremenih kriptografskih algoritama na kriptoanalitički napad pomoću kvantnih računara i objašnjena primena zaštitnih kodova u kriptologiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju zaštitnih kodova, njihovu implementaciju i testiranje performansi na standardnim programskim jezicima. Procena sigurnosti kriptografskih algoritama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modelovanje probabilističkih sistema, procesiranje informacija na grafovima. Turbo kodovi i njihovo dekodovanje (MAP, SOVA). Algoritmi dekodovanja LDPC kodova. Fontanski kodovi (Tornado, LT, Raptor). Mrežni kodovi. Teorija informacija i veštačka inteligencija. Primena LDPC kodova u kriptografiji, Mek Elisov kriptosistem. Uticaj kvantnih računara na kriptologiju, elementi kvantne teorije informacija.
   Sadržaj praktične nastave Domaći zadaci, projekat s prezentacijom
   Literatura
   1. 1. D. Drajić, P. Ivaniš, Uvod u teoriju informacija i kodovanje, IV izd. Akademska misao, Beograd, 2018.
   2. T. Richardson, R. Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.
   3. R. Bose, Information Theory, Coding and Cryptography, 2nd ed., McGraw-Hill Education, 2008.
   4. M. Baldi, QC-LDPC Code-Based Cryptography, Springer, 2014.
   5. S. Loepp, W. Wootters, Protecting Information: From Classical Error Correction to Quantum Cryptography, Cambridge University Press, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, projekat s prezentacijom
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70