Навигација

19Д031МТК - Модерна теорија кодовања и криптографије

Спецификација предмета
НазивМодерна теорија кодовања и криптографије
Акроним19Д031МТК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са савременим методама заштитног кодовања и криптографије. Биће изложена конструкција ефикасних заштитних кодова који се могу описати помоћу графова и методе њиховог итеративног декодовања. Биће анализирана осетљивост савремених криптографских алгоритама на криптоаналитички напад помоћу квантних рачунара и објашњена примена заштитних кодова у криптологији.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за конструкцију заштитних кодова, њихову имплементацију и тестирање перформанси на стандардним програмским језицима. Процена сигурности криптографских алгоритама.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМоделовање пробабилистичких система, процесирање информација на графовима. Турбо кодови и њихово декодовање (MAP, SOVA). Алгоритми декодовања LDPC кодова. Фонтански кодови (Tornado, LT, Raptor). Мрежни кодови. Теорија информација и вештачка интелигенција. Примена LDPC кодова у криптографији, Мек Елисов криптосистем. Утицај квантних рачунара на криптологију, елементи квантне теорије информација.
   Садржај практичне наставеДомаћи задаци, пројекат с презентацијом
   Литература
   1. 1. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, IV изд. Академска мисао, Београд, 2018.
   2. T. Richardson, R. Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.
   3. R. Bose, Information Theory, Coding and Cryptography, 2nd ed., McGraw-Hill Education, 2008.
   4. M. Baldi, QC-LDPC Code-Based Cryptography, Springer, 2014.
   5. S. Loepp, W. Wootters, Protecting Information: From Classical Error Correction to Quantum Cryptography, Cambridge University Press, 2006.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, пројекат с презентацијом
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари70