Navigacija

19D021PEM - Proračun elektroenergetskih mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Proračun elektroenergetskih mreža
Akronim 19D021PEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje metodologije proračuna u prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema, u deregulisanom okruženju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje metodologijom proračuna u visokonaponskim, prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema u deregulisanom okruženju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Model mreže. Transfiguracije i transformacije grana mreže. Mreža i graf. Tehnike numeracije.Trougaona faktorizacija. Retke matrice. Proračuni tokova snaga. Statička sigurnost elektroenergetskog sistema. Bilateralna transakcija. Mreža u deregulaciji: ograničenja i zagušenja. Upravljanje zagušenjem.
   Sadržaj praktične nastave Proračuni tokova snaga.
   Literatura
   1. I. Škokljev, "Teorija el. kola", Zavod za udžbenike, Beograd, 1997.
   2. A.J.Wood, B.F. Wollenberg, "Power Generation, operation and control" John Wiley and Sons, 1996.
   3. D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0