Navigacija

19D011VEP - Višemotorni električni pogoni

Specifikacija predmeta
Naziv Višemotorni električni pogoni
Akronim 19D011VEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF. Elektromotorni pogoni
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa savremenim rešenjima pokretanja sistema sa višemotornim pogonom, metodama analize, integracije neophodne opreme, izbor strukture i parametara podsistema za upravljanje, puštanja u rad, i nadzora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljeni studenti za korišćenje, upravljanje i projektovanje višemotornih pogona. Osposobljavanje studenata za samostalnu: • Analizu rada višemotornih pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje mehaničkih sprega u višemotornim pogonima. • Projektovanje upravljačkih algoritama višemotornih pogona. • Korišćenje višemotornih pogona.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod - Opšti pojmovi i definicije. Višemotorni pogoni: • sa krutom mehaničkom vezom pogonskih vratila. • sa izrazito elastičnom osobinom mehaničke veze pogonskih vratila. • sa izrazito viskoznom osobinom mehaničke veze pogonskih vratila. • bez mehaničke veze pogonskih vratila. • sa promenljivim osobinama mehaničke veze pogonskih vratila. Primeri sa analizom.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, 2011.
   2. Vladan Vučković: Električni pogoni, Elektrotehnički fakultet, Beograd 1997.
   3. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros, ...... ”ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka”
   4. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije"
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežebe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30