Navigacija

19D011ITP - Ispitivanje transformatora i prigušnica u pogonu

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje transformatora i prigušnica u pogonu
Akronim 19D011ITP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF i/ili ekvivalentnih sa drugih univerziteta
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijom i implementacijom standardnih i savremenih metoda ispitivanja energetskih transformatora i prigušnica pri prijemu, u radu i posle havarije, opravke ili revitalizacije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izbor i kontrolu ispitivanja transformatora i prigušnica pri prijemu, u radu i posle havarije, opravke ili revitalizacije. Rutinska, tipska i specijalna ispitivanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ispitivanje posle transporta, postavljanja i pred puštanje u rad. Formiranje baze "finger print" merenja. Preventivna ispitivanja u radu. Nadgledanje karakterističnih veličina. Električna, dielektrična, termička i hemijska ispitivanja transformatora i prigušnica u pogonu i posle intervencija. Merenja za utvrđivanje preostalog veka i mera revitalizacija - regeneracija ulja i prečišćavanje čvrste izolacije.
   Sadržaj praktične nastave Prisustvo ispitivanjima u dostupnim fabrikama. Analiza rezultata merenja i utvrđivanje predloga mera za ispitivanja i intervencije.
   Literatura
   1. 1) Heathcote J.M: J & P Transformer Book, A practical technology of the pover transformer, Newnes;
   2. 2) Lizunova S.D, Lohaljnina A.K: Energetski transformatori, Moskva, Energoizdat; Moskva 2004;
   3. 3) IEC Standardi
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežebe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50