Navigacija

13M091FJ - Francuski jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik
Akronim 13M091FJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima - Srednji nivo znanja (A2/B1 po ZEROJ-u)
   Ciljevi izučavanja predmeta - Proširivanje i obogaćivanje upotrebe stručne terminologije i ostale stručne leksike u pisanim formama, - Sastavljanje kratkih pisanih formi (kreiranje rezimea, apstrakta, poslovnog pisma, tehničkog opisa uz projektnu dokumentaciju na francuskom jeziku)
   Ishodi učenja (stečena znanja) - Korišćenje stručne terminologije i ostale stručne leksike u pisanim formama - Usavršena sposobnost za sastavljanje kratkih pisanih formi
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave - Rad na pisanim formama u oblasti jezika struke i nauke
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Originalni tekstovi (članci iz stručnih časopisa, internet prezentacije): Sciences et Vie, La Recherche, Revue Alcatel
   2. www.alstom.fr, www.francetelecom.fr
   3. J.L.Penfornis: Affaires.com, Cle International, Paris, 2003
   4. Zarha Lahmidi: Sciences-techniques.com, Cle International, Paris,2005
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave - Interaktivna nastava - Individualni rad - Kolokvijum
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0