Навигација

13М091ФЈ - Француски језик

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик
Акроним13М091ФЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима- Средњи ниво знања (А2/B1 по ЗЕРОЈ-у)
    Циљеви изучавања предмета- Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама, - Састављање кратких писаних форми (креирање резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа уз пројектну документацију на француском језику)
    Исходи учења (стечена знања)- Коришћење стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама - Усавршена способност за састављање кратких писаних форми
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- Рад на писаним формама у области језика струке и науке
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Оригинални текстови (чланци из стручних часописа, интернет презентације): Sciences et Vie, La Recherche, Revue Alcatel
    2. www.alstom.fr, www.francetelecom.fr
    3. J.L.Penfornis: Affaires.com, Cle International, Paris, 2003
    4. Zarha Lahmidi: Sciences-techniques.com, Cle International, Paris,2005
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    3
    Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидуални рад - Колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми30
    Семинари0