Navigacija

13M081OPDM - Odabrana poglavlja iz diskretne matematike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz diskretne matematike
Akronim 13M081OPDM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa važnim pojmovima i činjenicama u pojedinim odabranim oblastima diskretne matematike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za dalji rad u pojedinim odabranim oblastima diskretne matematike i primeni stečenog znanja na istraživanja u elektrotehnici i računarstvu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Relacije, opšti pojam, ekvivalencije i parcijalno uređenje, minimalnost i indukcija. Mreže i Bulove algebre. Grupe, razni tipovi grupa, normalne podgrupe i faktorske grupe. Semigrupe. Prsten i polja, konačna polja. Univerzalne algebre. Automati.
  Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave.
  Literatura
  1. D. Cvetković, S. Simić: Diskretna matematika, Prosveta, Niš, 1996.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30