Navigacija

13M081DCJ - Diferencne jednačine

Specifikacija predmeta
Naziv Diferencne jednačine
Akronim 13M081DCJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa opštom teorijom diferencnih jednačina i njenim primenama u elektrotehnici i računarstvu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje i sposobnost kandidata za samostalno rešavanje zadataka iz oblasti diferencnih jednačina. Studenti će biti osposobljeni da primenjuju ideje i metode teorije diferencnih jednačina, a takođe i u elektrotehnici i računarstvu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod i motivacija. Osnovni pojmovi. Karakterizacija. Primeri. Jednačine prvog reda (linearne, nelinearne, Lyness-ova jed.). Analogoni u teoriji diferencijalnih jednačina. Jednačine višeg reda (linearne – homogene i nehomogene). Sistemi diferencnih jednačina. Osnovni pojmovi kvalitativne analize rešenja diferencnih jednačina. Primene u raznim oblastima matematike i u elektrotehnici i računarstvu.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje odgovarajućih zadataka i ilustrativnih primera iz navedenih oblasti teorijske nastave.
  Literatura
  1. V. Marić, M. Budinčević: Diferencijalne i diferencne jednačine. PMF, Novi Sad 2005.
  2. D. S. Mitrinović, J. D. Kečkić, Metodi izračunavanja konačnih zbirova, Naučna knjiga, Beograd, 1984.
  3. D. S. Mitrinović, D. D. Adamović: Nizovi i redovi. Naučna knjiga, Beograd (3)1987.
  4. B. D. Iričanin: Kvalitativna analiza nekih klasa nelinearnih diferencnih jednačina, PMF, Novi Sad, 2009.
  5. S. Elaydi: An Introduction to Difference Equations, Springer, New York, (3)2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Tradicionalna predavanja na tabli.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 25
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 25
  Projekti 20
  Kolokvijumi 0
  Seminari 20