Навигација

13М081ДЦЈ - Диференцне једначине

Спецификација предмета
НазивДиференцне једначине
Акроним13М081ДЦЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаМатематичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са општом теоријом диференцних једначина и њеним применама у електротехници и рачунарству.
  Исходи учења (стечена знања)Знање и способност кандидата за самостално решавање задатака из области диференцних једначина. Студенти ће бити оспособљени да примењују идеје и методе теорије диференцних једначина, а такође и у електротехници и рачунарству.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод и мотивација. Основни појмови. Карактеризација. Примери. Једначине првог реда (линеарне, нелинеарне, Lyness-ова јед.). Аналогони у теорији диференцијалних једначина. Једначине вишег реда (линеарне – хомогене и нехомогене). Системи диференцних једначина. Основни појмови квалитативне анализе решења диференцних једначина. Примене у разним областима математике и у електротехници и рачунарству.
  Садржај практичне наставеРешавање одговарајућих задатака и илустративних примера из наведених области теоријске наставе.
  Литература
  1. V. Marić, M. Budinčević: Diferencijalne i diferencne jednačine. PMF, Novi Sad 2005.
  2. D. S. Mitrinović, J. D. Kečkić, Metodi izračunavanja konačnih zbirova, Naučna knjiga, Beograd, 1984.
  3. D. S. Mitrinović, D. D. Adamović: Nizovi i redovi. Naučna knjiga, Beograd (3)1987.
  4. Б. Д. Иричанин: Квалитативна анализа неких класа нелинеарних диференцних једначина, PMF, Novi Sad, 2009.
  5. S. Elaydi: An Introduction to Difference Equations, Springer, New York, (3)2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеТрадиционална предавања на табли.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит25
  Практична настава0Усмени испит25
  Пројекти20
  Колоквијуми0
  Семинари20