Navigacija

13M061OOOM - Obrada i odlaganje toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada i odlaganje toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala
Akronim 13M061OOOM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa fizičkim, tehnološkim i zakonskim aspektima obrade i odlaganja toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljava studente za obradu i odlaganje toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Opšti pojmovi o radioaktivnom materijalu: vrste, količine, stanja. Stanje u svetu i kod nas. Tehnologije obrade: razblaživanje, koncentrisanje, hemijska obrada, jonska izmena, evaporacija, imobilizacija. Metode ispitivanja kvaliteta solidifikovanih formi. Privremeno odlaganje. Trajno odlaganje: prirodne lokacije, inženjerske barijere. Odlagališta u svetu. Sigurnost odlagališta.
  Sadržaj praktične nastave Prati teme pokrivene teorijskom nastevom.
  Literatura
  1. P. Osmokrović, S. Marković, J. Raičević: Zaštita od zračenja, skripta;
  2. James Saling: Radioactive Waste Management, CRC, 2001.
  3. Raymond Leroy Murray, Kristin L. Manke: Understanding Radioactive Waste, Battelle Press, 2003.
  4. Y. S. Tang: Radioactive Waste Management, Taylor & Francis, 1990.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja + 30 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30