Навигација

13М061ОООМ - Обрада и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала

Спецификација предмета
НазивОбрада и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала
Акроним13М061ОООМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознаје студенте са физичким, технолошким и законским аспектима обраде и одлагања токсичних и радиоактивних отпадних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљава студенте за обраду и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшти појмови о радиоактивном материјалу: врсте, количине, стања. Стање у свету и код нас. Технологије обраде: разблаживање, концентрисање, хемијска обрада, јонска измена, евапорација, имобилизација. Методе испитивања квалитета солидификованих форми. Привремено одлагање. Трајно одлагање: природне локације, инжењерске баријере. Одлагалишта у свету. Сигурност одлагалишта.
  Садржај практичне наставеПрати теме покривене теоријском настевом.
  Литература
  1. П. Осмокровић, С. Марковић, Ј. Раичевић: Заштита од зрачења, скрипта;
  2. James Saling: Radioactive Waste Management, CRC, 2001.
  3. Raymond Leroy Murray, Kristin L. Manke: Understanding Radioactive Waste, Battelle Press, 2003.
  4. Y. S. Tang: Radioactive Waste Management, Taylor & Francis, 1990.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставе30 часова предавања + 30 часова рачунских вежби
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари30