Navigacija

13M061OITI - Osnovi inovacija, transfera tehnologije i zaštita intelektualne svojine u elektrotehnici i računarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi inovacija, transfera tehnologije i zaštita intelektualne svojine u elektrotehnici i računarstvu
Akronim 13M061OITI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Da upozna studente sa osnovama preduzetništva, izradom poslovnog plana i oblicima zaštite intelektualne svojine. Da studenti ovladaju neophodnim osnovnim znanjima za započinjanje sopstvenog preduzetništva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će imati znanja neophodna za otvaranje privrednog društva, izradu poslovnog plana i registrovanje patenta i drugih oblika zaštite intelektualne svojine, kao i za transfer tehnologije korišćenjem licence.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u poslovno planiranje. Operativni plan. Marketing plan. Finansijski plan. Kako do inovacije? Izrada biznis plana. Upravljanje rizicima poslovanja. Organizovanje i timovi inovativnog preduzeća. Uvod u prava na korišćenje intelektualne svojine. Korišćenje patenata od strane „spin-off” kompanije. Plasiranje intelektualne svojine na tržište.
  Sadržaj praktične nastave Izrada biznis plana prema ideji studenta. Izrada patentnog zahteva po istoj ili sličnoj ideji. Izrada licence po patentu koji je "odobren".
  Literatura
  1. B. Paunović, D. Zipovski, "Poslovni plan - vodič za izradu", Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2012.
  2. V. Bojović, V. Šenk, V. Rašković, M. Stanču Mirosavljev, J. Borocki, J. Radovanović, "Vodič za inovativne preduzetnike", Konekta konsalting doo 2007.
  3. "Priručnik za nastavu o patentima", Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, http://www.zis.gov.rs/priručnik-za-nastavu-o-patentima/o-priručniku.554.html
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30