Навигација

13М061ОИТИ - Основи иновација, трансфера технологије и заштита интелектуалне својине у електротехници и рачунарству

Спецификација предмета
НазивОснови иновација, трансфера технологије и заштита интелектуалне својине у електротехници и рачунарству
Акроним13М061ОИТИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаДа упозна студенте са основама предузетништва, израдом пословног плана и облицима заштите интелектуалне својине. Да студенти овладају неопходним основним знањима за започињање сопственог предузетништва.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће имати знања неопходна за отварање привредног друштва, израду пословног плана и регистровање патента и других облика заштите интелектуалне својине, као и за трансфер технологије коришћењем лиценце.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у пословно планирање. Оперативни план. Маркетинг план. Финансијски план. Како до иновације? Израда бизнис плана. Управљање ризицима пословања. Организовање и тимови иновативног предузећа. Увод у права на коришћење интелектуалне својине. Кoришћeњe пaтeнaтa oд стрaнe „spin-off” кoмпaниje. Плaсирaњe интeлeктуaлнe свojинe нa тржиштe.
  Садржај практичне наставеИзрада бизнис плана према идеји студента. Израда патентног захтева по истој или сличној идеји. Израда лиценце по патенту који је "одобрен".
  Литература
  1. Б. Пауновић, Д. Зиповски, "Пословни план - водич за израду", Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2012.
  2. В. Бојовић, В. Шенк, В. Рашковић, М. Станчу Миросављев, Ј. Бороцки, Ј. Радовановић, "Водич за иновативне предузетнике", Конекта консалтинг доо 2007.
  3. "Приручник зa нaстaву o пaтeнтимa", Завод за интелектуалну својину Републике Србије, http://www.zis.gov.rs/приручник-за-наставу-о-патентима/о-приручнику.554.html
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30