Navigacija

13M051MER - Metode nelinearne regulacije

Specifikacija predmeta
Naziv Metode nelinearne regulacije
Akronim 13M051MER
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Sistemi automatskog upravljanja 1 i Sistemi automatskog upravljanja 2 ili njima ekvivalentni predmeti (analiza i projektovanje linearnih sistema upravljanja).
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednim konceptima nelinearnog upravljanja. Usvajanje matematičkog aparata i adekvatnih egzaktnih metoda za analizu i projektovanje nelinearnih sistema upravljanja. Osposobljavanje studenata za proučavanje nelinearnih fenomena u sistemima, te korišćenje stečenih znanja u egzaktnom modelovanju, konvencionalnom nelinearnom upravljanju i fazi upravljanju visokih performansi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: kreiraju nelinearne modele objekata upravljanja, sprovedu projektovanje nelinearnih zakona upravljanja nekom od usvojenih naprednih metoda, analiziraju ostvarene osobine sistema zatvorene sprege.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pregled metoda nelinearne analize. Jakobijan linearizacija i projektovanje linearnog upravljanja. Metode egzaktne linearizacije od ulaza do izlaza i od ulaza do stanja. Klizno upravljanje. Uvod u fazi logiku. Upravljanje bazirano na fazi znanju (FKBC): strukture i parametri projektovanja. Intuitivni pristup projektovanju FKBC. Fazifikacija konvencionalnog upravljanja. FKBC PID tipa.
  Sadržaj praktične nastave Računarski podržana analiza i projektovanje nelinearnih sistema upravljanja. Simulaciona analiza projektovanih sistema zatvorene sprege.
  Literatura
  1. T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nelinearni dinamički sistemi (u pripremi).
  2. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  3. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
  4. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.Springer-Verlag, Germany, 1990.
  5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. U toku predavanja, studenti rade i brane projektne zadatke, koji donose ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0