Navigacija

13M051IoT - IoT sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv IoT sistemi
Akronim 13M051IoT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima, tehnološkim osnovama, raspoloživim metodama integracije i domenima implementacije IoT sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču uvid u problematiku projektovanja i implementacije IoT sistema. Sposobni su da odaberu adekvatan pristup u analizi problema i projektovanju sistema, da definišu: funcionalnosti sistema, model integracije i raspodelu funkcionalnosti na distribuirane hardversko/softverske module, kao i da implementiraju pojedinačne funkcionalnosti bilo na nivou koncepcije ili neposredno.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051iot
  Sadržaj teorijske nastave Integracija upravljanja, digitalnih sistema, komunikacija i računarstva. Mrežno sposobne namenske hardverske platforme. Arhitekture i standardi IoT sistema; cloud i fog model, projektni stilovi za mreže velikih dimenzija, resursne i servisne arhitekture, aplikacijski protokoli, sigurnost. Primene u procesnoj industriji, pametnim kućama, gradovima, preciznoj poljoprivredi, itd.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija i uvežbavanje primene postojećih tehnoloških rešenja za implementaciju IoT sistema: namenske i nenamenske hardverske platforme, razvojna okruženja, mrežna i aplikacijska konektivnost, različiti modeli integracije u razvoju aplikacija.
  Literatura
  1. S.Cirani, G.Ferrari, M.Picone, L.Veltri, Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards. UK: John Wiley & Sons, 2018.
  2. A. Bahga, V. Madisetti, Internet of Things: A hands-on Approach. Madisetti, 2014.
  3. O. Hersent, D. Boswarthick, O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols. John Wiley & Sons, 2012.
  4. T. Chou, Precision: Principles, Practices and Solutions for the Internet of Things. CrowdStory Publishing, 2016.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 55
  Kolokvijumi 15
  Seminari