Navigacija

13M041IoT - Projektovanje IoT sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje IoT sistema
Akronim 13M041IoT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima 32 bitni mikrokontroleri i primena, Primena TCP/IP tehnologija u namenskim sistemima (ili Internet programiranje)
  Ciljevi izučavanja predmeta Praktična obuka i upoznavanjje studenata sa teorijskim konceptima i alatima, neophodnim za realizaciju komponenti za internet inteligentnih uređaja (IoT), sa akcentom na primenu u industrijskim i rezidencijalnim aplikacijama. Kurs integriše teoriju (predavanja i studentske prezentacije) i praktične projekte.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje koncepta i tehnologije interneta inteligentnih uređaja (IoT). Kompetentnost u realizaciji, integraciji u sistem i programiranju komponenti za internet inteligentnih uređaja. Kompetentnost u korišćenju najčešćeg namenskog perifernog hardvera i mrežnih senzora. Razumevanje primene višeslojnih servisa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u Internet of Things, Industrial Internet of things, M2M, Internet of Heavier Things. Osnove alata za projektovanje. Progrmiranje namenskih radio sistema. Protokoli rutiranja. Sinhronizacioni protokoli. Integracija na Cloud, i Cloud servisi.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa odabranom prenosivom platformom za IoT: hardver, programsko okruženje i podrška, senzori, otvorena baza znanja i aplikacija. Programiranje odabranih aplikacija. Ekspanzija platforme. Umrežavanje. Pristup na Cloud. Povezivanje sa mobilnim uređajima.
  Literatura
  1. Designing the Internet of Things, Adrian McEwen, Hakim Cassimally, 2014 John Wiley and Sons, Ltd, ISBN: 978-1-118-43062-0
  2. The Internet of Things, Samuel Greengard, The MIT Press 2015 ISBN: 9780262527736
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti 30
  Kolokvijumi
  Seminari