Navigacija

13M021IOI - Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima
Akronim 13M021IOI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Sagledavanje specifičnosti i problema integracije obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem i načina za njihovo rešavanje
   Ishodi učenja (stečena znanja) Utvrđivanje i verifikovanje teorijskih znanja kroz uporednu analizu rezultata dobijenih na teorijskim modelima (simulatorima) i odogovarajućim realnim fizičkim modelima. Sticanje osnovnih znanja o tehnologijama i značaju skladištenja energije u EES-u
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Tehničke preporuke za priključenje malih elektrana na EES. Integracija vetroelektrana u elektroenergetski sistem.Integracija fotonaponskih elektrana u EES.Tehnologije za skladištenje električne energije u EES
   Sadržaj praktične nastave Rad na računarskom simulatoru i laboratorijske vežbe. Praktična nastava u objektu obnovljivog izvora energije.
   Literatura
   1. Thomas Ackermann, Wind Power in Power Systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2005.
   2. Bent Sorensen, Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, Academic Press, 2007
   3. Mukund Patel, Wind and Solar Power Systems, CRC Press, 1999
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju simulacije na računaru i laboratorijske vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40