Navigacija

13E092RJ3 - Ruski jezik 3

Specifikacija predmeta
Naziv Ruski jezik 3
Akronim 13E092RJ3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta
    Ishodi učenja (stečena znanja)
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave
    Sadržaj praktične nastave
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
    Praktična nastava Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi
    Seminari