Navigacija

13E092NJ3 - Nemački jezik 3

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 3
Akronim 13E092NJ3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta - razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju kraćih formi, - usavršavanje tehnika analize i produkcije na tekstovima iz pojedinih oblasti struke, - ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezlutatima iz oblasti uže struke (prikazi, izlaganja, referati)
   Ishodi učenja (stečena znanja) - ovladavanje različitim tehnikama pisanog izražavanja, - sposobnost analize i produkcije tekstova iz oblasti struke, - primena govornih obrazaca u situacijama primerenim budućem profesionalnom usmerenju studenata
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave - ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezultatima iz oblasti svakodnevne komunikacije i uže struke (biografije, poslovna pisma, prikazi, izlaganja, kraći referati, rezimei) - proširivanje fonda stručne terminologije
   Sadržaj praktične nastave - funkcionalna analiza rečenica i diskursa sa težištem na razvijanju sposobnosti rekonstrukcije datih jezičkih jedinica, - usavršavanje jezičke komunikativne kompetencije u situacijama upotrebe jezika za stručnu komunikaciju
   Literatura
   1. Horst Bumiller, Monika Burgmaier, Walter Eichler, Bernd Feustel, Thomas Käppel, Werner Klee, Jürgen Manderla, Olaf Reichmann, Jürgen Schwarz, Klaus Tkotz, Ulrich Winter: Fachkunde Elektrotechnik. Europa Lehrmittel. Haan-Gruiten, 2018.
   2. Duden : Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben. Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren. Dudenverlag, Berlin, 2015.
   3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte neu 2. Klett Verlag, Stuttgart, 2017.
   4. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave - interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), - samostalan rad (prezentacije i diskusije nakon izlaganja)
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 45 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 0