Навигација

13Е092НЈ3 - Немачки језик 3

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 3
Акроним13Е092НЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предмета- развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању краћих форми, - усавршавање техника анализе и продукције на текстовима из појединих области струке, - овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резлутатима из области уже струке (прикази, излагања, реферати)
    Исходи учења (стечена знања)- овладавање различитим техникама писаног изражавања, - способност анализе и продукције текстова из области струке, - примена говорних образаца у ситуацијама примереним будућем професионалном усмерењу студената
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резултатима из области свакодневне комуникације и уже струке (биографије, пословна писма, прикази, излагања, краћи реферати, резимеи) - проширивање фонда стручне терминологије
    Садржај практичне наставе- функционална анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности реконструкције датих језичких јединица, - усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика за стручну комуникацију
    Литература
    1. Horst Bumiller, Monika Burgmaier, Walter Eichler, Bernd Feustel, Thomas Käppel, Werner Klee, Jürgen Manderla, Olaf Reichmann, Jürgen Schwarz, Klaus Tkotz, Ulrich Winter: Fachkunde Elektrotechnik. Europa Lehrmittel. Haan-Gruiten, 2018.
    2. Duden : Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben. Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren. Dudenverlag, Berlin, 2015.
    3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte neu 2. Klett Verlag, Stuttgart, 2017.
    4. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставе- интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), - самосталан рад (презентације и дискусијe након излагања)
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања45Писмени испит40
    Практична настава15Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари0