Navigacija

13E091NJ2 - Nemački jezik 2

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 2
Akronim 13E091NJ2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta - razvoj jezičkih veština u jeziku struke (čitanje i razumevanje kraćih tekstova), - usavršavanje komunikativne kompetencije u oblasti struke, - razumevanje, izražavanje i interakcija u profesionalnom kontekstu, - razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u govoru
   Ishodi učenja (stečena znanja) - sposobnost usmenog izražavanja i interakcije u situacijama profesionalne upotrebe jezika, - proširen terminološki fond, - ovladavanje leksičkim sredstvima specifičnim za svakodnevnu i profesionalnu komunikaciju
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave - rad na problemima lingvističkih struktura tipičnih za jezik struke (nominalne i verbalne fraze, aktivne i pasivne konstrukcije...), - tehnike usmenog izražavanja i prezentovanja - razvijanje sposobnosti čitanja specifične stručne materije na nivou globalnog, selektivnog i orijentacionog
   Sadržaj praktične nastave - proširivanje terminološkog fonda imanentnog stručnoj oblasti, - ovladavanje tehnikama usmenog izražavanja o problemima i rezultatima iz date oblasti (prikazi, izlaganja, kraći referati), - proširivanje obrazaca govorne delatnosti putem diskusija o stručnim problemima,
   Literatura
   1. Studieren in Deutschland. Praktischer Leitfaden für internationale Studierende. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Köllen Verlag, Bonn 2016.
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1.Fraus Verlag, Plzen 2004
   3. Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave - interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), - samostalan rad (prezentacije i diskusije nakon izlaganja)
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 45 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 0