Навигација

13Е091НЈ2 - Немачки језик 2

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 2
Акроним13Е091НЈ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предмета- развој језичких вештина у језику струке (читање и разумевање краћих текстова), - усавршавање комуникативне компетенције у области струке, - разумевање, изражавање и интеракција у професионалном контексту, - развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у говору
    Исходи учења (стечена знања)- способност усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, - проширен терминолошки фонд, - овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију
    Садржај предмета
    Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=511
    Садржај теоријске наставе- рад на проблемима лингвистичких структура типичних за језик струке (номиналне и вербалне фразе, активне и пасивне конструкције...), - технике усменог изражавања и презентовања - развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
    Садржај практичне наставе- проширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, - овладавање техникама усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), - проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима,
    Литература
    1. Studieren in Deutschland. Praktischer Leitfaden für internationale Studierende. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Köllen Verlag, Bonn 2016.
    2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1.Fraus Verlag, Plzen 2004
    3. Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2006.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставе- интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), - самосталан рад (презентације и дискусијe након излагања)
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања45Писмени испит0
    Практична настава15Усмени испит40
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари0