Navigacija

13E091NJ1 - Nemački jezik 1

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 1
Akronim 13E091NJ1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta proširivanje i obogaćivanje jezičke komunikativne kompetencije, razvijanje sposobnosti uključivanja u oblasti specifične za svakodnevnu i buduću profesionalnu aktivnost studenata, usavršavanje jezičkih veština (čitanje, razumevanje,...)
   Ishodi učenja (stečena znanja) adekvatna primena jezika u odgovarajućim situacijama, razumevanje pisanih tekstova na različitim jezičkim nivoima, ovladavanje kraćim pisanim formama, bolje razumevanje jezičke i kulturne svakodnevice zemalja nemačkog govornog područja
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave obnova ranije usvojene građe na nivou morfoloških, leksičkih i sintaksičkih jedinica, ovladavanje tehnikama razumevanja pisanog teksta iz oblasti struke (uočavanje specifičnih leksičkih, gramatičkih i izražajnih sredstava)
   Sadržaj praktične nastave rad na problemima izgovora i pravopisa, analiza i produkcija jezičkih jedinica u ravni rečenice, odlomka, diskursa, usvajanje osnovne stručne terminologije, proširivanje govornih obrazaca
   Literatura
   1. Rosa Maria Dallapiaya, Eduard von Jan, Sabine Dinsel, Anja Schuemann: Tangram 1B, 2A, 2B. Max Hueber Verlag, Ismaning, 1999.
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   3. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije, kolokvijum
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0