Navigacija

13E024PRRZ - Projekat iz relejne zaštite

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz relejne zaštite
Akronim 13E024PRRZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Upoznavanje studenata sa sistemima relejne zaštite u objektima elektroenergetskog sistema. Razvoj i testiranje algoritama za digitalne relejne zaštite.
   Ciljevi izučavanja predmeta Studenti se osposobljavaju za dizajniranje zaštitnih sistema u elektroenergetici i za razvoj i testiranje algoritama za digitalne releje.
   Ishodi učenja (stečena znanja)
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Izrada projekta zaštitnog sistema za element elektroenergetskog sistema. Razvoj i analiza algoritama za digitalne releje.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Zbirka tehničkih preporuka ED Srbije, Knjiga 1, EPS, Beograd, 2001.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 35
   Seminari