Navigacija

13E013EMP - Elektromotorni pogoni

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromotorni pogoni
Akronim 13E013EMP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem elektromotornih pogona, njihovim vrstama i strukturama, metodama analize, sinteze i projektovanjem elektromotornih pogona. Posebna pažnja posvećena je upravljanju pogonom kao i zaštiti ljudi i opreme, kao značajnom pitanju u projektovanju, proizvodnji i primeni pogona. Energetska efikasnost i zaštite životne sredine sa aspekta primene i eksploatacije pogona.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljeni studenti za samostalnu: • Analizu rada pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje pogona. • Izbor komponenti pogona. • Projektovanje pogona. • Korišćenje pogona
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Izbor motora za elektromotorni pogon. Pogon kao dinamički sistem. Pogon sa motorima jednosmerne struje: matematički model; upravljanje; statičke karakteristike; kočenje u pogonu; dinamika. Aktuatori za jednosmerne pogone. Pogon sa asinhronim motorom: matematički model; statičke karakteristike; kočenje; dinamika; upravljanje; vektorska kontrola; direktna kontrola momenta; aktuatori za pogone sa AM.
Sadržaj praktične nastave Stabilnost pogona. Zagrevanje i hlađenje. Matematički model pogona sa MJS i AM:blok-šema; upravljanje; statičke karakteristike; kočenje. Računarske metode analize i simulacija dinamičkih režima pogona. Vektorska kontrola i direktna kontrola momenta AM. Laboratorijske vežbe. 1. Analiza rada elektromotornog pogona sa MJS; 2. Analiza rada elektromotornog pogona sa AM;
Literatura
  1. Vladan Vučković, „Električni pogoni“, Akademska misao, 2002.
  2. Elektromotorni pogoni - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. B.Jeftenić, et.al. „ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka“, Akademska Misao, 2003
  4. B. Jeftenić, M. Bebić, L. Ristić ”ELEKTROMOTORNI POGONI Laboratorijske vežbe” pomoćni udžbenik dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs.
  5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1.5 0.5
Metode izvođenja nastave Konsultacije, diskusije, demonstracije, prezentacije, projekat.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
Projekti
Kolokvijumi 10
Seminari 0