Navigacija

13D111MMS - Multimedijalni sistemi - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Multimedijalni sistemi - odabrana poglavlja
Akronim 13D111MMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je opis načina na koji se multimedijalna informacija zahvata, obrađuje i prikazuje; uvođenje standarda kvaliteta (QoS) u domen multimedija; prikaz multimedijalnih operativnih sistema i medijskih servera, prikaz načina prenosa multimedijalnih podataka preko računarskih mreža; primena multimedija u edukacionim alatima, naprednoj interakciji čovek računar i računarskim igrama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost da se opišu i realizuju različiti multimedijalni alati i načini na koji se koriste, analizira odnos strukture alata i zahteva u vezi različitih nivoa kvaliteta (QoS), upoređuju i razlikuju mrežni protokoli, opišu mehanizmi koji garantuju traženi kvalitet medija i primeni multimedija u edukacionim alatima, naprednoj interakciji čovek računar i računarskim igrama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Multimedijalni standardi. Audio. Video. Kvalitet servisa (QoS). Multimedijalni operativni sistemi. Medijski serveri. Računarske mreže. Multimedijalna komunikacija. Primena multimedija u edukacionim alatima. Primena multimedija u naprednoj interakciji čovek računar i računarskim igrama.
   Sadržaj praktične nastave Nema.
   Literatura
   1. Z. Stanisavljevic, B. Nikolic, I. Tartalja, and V. Milutinovic, "A classification of eLearning tools based on the applied multimedia", Multimedia Tools and Applications, vol. 74 no. 11, pp.3843-3880, 2015.
   2. M.Punt, M.Z. Bjelica, V. Zdravkovic, N. Teslic, "An integrated environment and development framework for social gaming using mobile devices, digital TV and Internet", Multimedia Tools and Applications, vol. 74 no. 18, pp 8137–8169, 2015.
   3. Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Multimedia Systems", Springer, 2004.
   4. Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Media Coding and Content Processing", Springer, 2002
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50