Navigacija

13D061SMNN - Skenirajuća mikroskopija u nanonauci i nanotehnologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Skenirajuća mikroskopija u nanonauci i nanotehnologiji
Akronim 13D061SMNN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Osnovi kvantne mehanike, fizike čvrstog stanja i elektromagnetizma. Poznavanje osnova elektronike i instrumentacije je poželjno ali ne i neophodno.
    Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa nanofizikom i tehnologijom preko odgovarajućih eksperimentalnih tehnika. Akcenat je dat na metode skenirajuće mikroskopije kao što su skenirajuća tunelska mikroskopija ili mikroskopija atomskih sila. Studenti treba da se kroz seminarske radove i merenja osposobe za naučni rad u ovoj oblasti ili bar steknu osnovna znanja o ovim mernim tehnikama u nanotehnologiji.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će imati osnovna znanja o različitim metodama skenirajuće mikroskopije i njenim korišćenjem u nanonauci i nanotehnologiji.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod u nanofiziku, nano-optiku i nanostrukture (nanotube, grafen, plazmonske i fotonske nanostrukture). Osobine skenirajuće atomske i tunelske mikroskopije kao i skenirajuće mikroskopije bliskog polja. Primene u nanonauci i tehnologiji (grafen, superprovodnici, magnetici, bio-sistemi, fotonski kristali i metamaterijali).
    Sadržaj praktične nastave Merenja na instrumentima u Institutu za fiziku (NTEGRA, Omikron i TvinSNOM.
    Literatura
    1. B. Voigtländer, "Scanning Probe Microscopy", Springer 2015.
    2. V. L. Mironov "Fundamentals of scanning probe microscopy", THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE FOR PHYSICS OF MICROSTRUCTURES, Nizhniy Novgorod 2004.
    3. S. Sadewasser, T. Glatzel, "Kelvin Probe Force Microscopy", Springer 2012.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi putem izrade seminarskih radova ili manjih istraživačkih projekata koji uključuju eksperimentalne vežbe i merenja u Institutu za Fiziku u Beogradu.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 70