Navigacija

13D061SMNN - Skenirajuća mikroskopija u nanonauci i nanotehnologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Skenirajuća mikroskopija u nanonauci i nanotehnologiji
Akronim 13D061SMNN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Osnovi kvantne mehanike, fizike čvrstog stanja i elektromagnetizma. Poznavanje osnova elektronike i instrumentacije je poželjno ali ne i neophodno.
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa nanofizikom i tehnologijom preko odgovarajućih eksperimentalnih tehnika. Akcenat je dat na metode skenirajuće mikroskopije kao što su skenirajuća tunelska mikroskopija ili mikroskopija atomskih sila. Studenti treba da se kroz seminarske radove i merenja osposobe za naučni rad u ovoj oblasti ili bar steknu osnovna znanja o ovim mernim tehnikama u nanotehnologiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će imati osnovna znanja o različitim metodama skenirajuće mikroskopije i njenim korišćenjem u nanonauci i nanotehnologiji.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u nanofiziku, nano-optiku i nanostrukture (nanotube, grafen, plazmonske i fotonske nanostrukture). Osobine skenirajuće atomske i tunelske mikroskopije kao i skenirajuće mikroskopije bliskog polja. Primene u nanonauci i tehnologiji (grafen, superprovodnici, magnetici, bio-sistemi, fotonski kristali i metamaterijali).
   Sadržaj praktične nastave Merenja na instrumentima u Institutu za fiziku (NTEGRA, Omikron i TvinSNOM.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi putem izrade seminarskih radova ili manjih istraživačkih projekata koji uključuju eksperimentalne vežbe i merenja u Institutu za Fiziku u Beogradu.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70