Navigacija

13D051TRS - Teorija robotskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija robotskih sistema
Akronim 13D051TRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednim tehnikama i principima funkcionisanja robota.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za dalje samostalno usavršavanje i naučni rad u oblasti robotike.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Struktura i konstrukcija robota. Geometrija robota: koordinatni sistemi i transformacije. Redundansa i sinergija. Dinamika industrijskih i humanoidnih robota: modeliranje kontakata, kretanje u kontaktnim zadacima. Pogoni robota: tipovi, savremene tendencije, sistemi transmisije, matematički modeli. Alati za porgramiranje robota. Primene: skupljanje, pakovanje, paletiranje, varenje, farbanje, montaža.
   Sadržaj praktične nastave Projekti i domaći zadaci na praktične teme u oblasti robotike.
   Literatura
   1. Robotika, V. Potkonjak, Univerzitet u Beogradu.
   2. Handbook of Industrial Robotics, S. Y. Nof, publ. John Wiley.
   3. Dynamics of Robots With Contact Tasks, M. Vukobratovic, V. Potkonjak, V. Matijevic, Kluwer Academic Publishers.
   4. Robotics, K.S. Fu, R.C. Gonzalez, C.S.G. Lee, McGraw-Hill Book Company
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0