Navigacija

13D021RZ - Relejna zaštita postrojenja i mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Relejna zaštita postrojenja i mreža
Akronim 13D021RZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa zaštitnim sistemima elektroenergetskog sistema, podešavanjem i projektovanjem sistema za zaštitu elektroenergetskih objekata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da projektuju i podešavaju zaštitne sisteme elektroenergetskog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zaštita nadzemnih i kablovskih vodova. Zaštita sinhronih mašina. Digitalni sistemi zaštite. Obrada signala za potrebe relejne zaštite. Realizacija zaštitnih funkcija. Realizacija usmerenih releja. Algoritmi za detekciju kvarova sa električnim lukom. Osnovni standardi za zaštitne funkcije i zaštitne sisteme.
   Sadržaj praktične nastave Izrada algoritama za zaštitne funkcije.
   Literatura
   1. M. Đurić, Z. Radojević, V. Terzija, Ž. Đurišić, Z. Stojanović, S. Zubić, V. Bajić: Algoritmi za digitalne relejne zaštite, ETA, Beograd 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50