Navigacija

13D021RZ - Relejna zaštita postrojenja i mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Relejna zaštita postrojenja i mreža
Akronim 13D021RZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa zaštitnim sistemima elektroenergetskog sistema, podešavanjem i projektovanjem sistema za zaštitu elektroenergetskih objekata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da projektuju, podešavaju u koriste zaštitne sisteme elektroenergetskog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zaštita nadzemnih i kablovskih vodova. Zaštita sinhronih mašina. Digitalni sistemi zaštite. Obrada signala za potrebe relejne zaštite. Realizacija zaštitnih funkcija. Realizacija usmerenih releja. Algoritmi za detekciju kvarova sa električnim lukom. Osnovni standardi za zaštitne funkcije i zaštitne sisteme.
   Sadržaj praktične nastave Izrada algoritama za zaštitne funkcije
   Literatura
   1. 4. M.Đurić, “Algoritmi za dig. zaštite elektroenergetskih sistema”, ETA, Beograd 2012.
   2. 6. M.Đurić, V.Terzija “An algorithm for Frequency Relaying Based on the Newton-Raphson method” Electric Power Systems Research, 31 (1994) pp.119-124.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0