Navigacija

13D021MST - Merne sprege i merni transformatori

Specifikacija predmeta
Naziv Merne sprege i merni transformatori
Akronim 13D021MST
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Završene osnovne i diplomske (master) studije oblasti elektrotehnika i računarstvo.
   Ciljevi izučavanja predmeta Kandidati se specijalizuju za studijsko proučavanje u oblasti mernih transformatora. Težište je na analizama pojava kod mernih transformatora u normalnim i havarijskim režimima i njihovom uticaju na rad merne i zaštitne opreme koja se vezuje na transformatore.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kandidati se osposobljavaju da koriste savremene metode za teorijske i eksperimentalne provere karakteristika mernih transformatora, kao i njihovo ponašanje u toku eksploatacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Strujni merni transformatori. Rad transformatora u oblasti prekomernih struja. Tranzijentne pojave i njihov uticaj na merenja i zaštitu. Propisi. Ispitivanja. Naponski merni transformatori. Induktivni transformatori. Tranzijentne pojave i njihov uticaj na merenja i zaštitu. Kapacitivni naponski merni transformatori. Propisi. Ispitivanja. Kombinovani merni transformatori.
   Sadržaj praktične nastave Primena softvera za analizu rada mernih transformatora u različitim pogonskim stanjima. Razvoj softvera. Izrada projekta sa prezentacijom.
   Literatura
   1. Bego V., "Mjerenja u elektrotehnici", Graphis, Zagreb, 2003.
   2. Bego V., "Mjerni transformatori", Školska knjiga, Zagreb, 1977.
   3. Wright A., "Current transformers", Pittman, London, 1968.
   4. Sydenham P. H., Thorn R., "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1,2 and 3, John Wiley&Sons, New York, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Teorijska predavanja u kombinaciji sa primenom standardnih računarskih programa za simulaciju rada mernih transformatora. Izrada projekta sa prezentacijom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30