Navigacija

13D011OPE - Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona
Akronim 13D011OPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF. Elektromotorni pogoni
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa savremenim rešenjima pokretanja u industriji, metodama analize, integracije neophodne opreme, parametriranja, puštanja u rad, i nadzora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljeni studenti za korišćenje, upravljanje i projektovanje višemotornih pogona. Osposobljavanje studenata za samostalnu: • Analizu rada višemotornih pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje mehaničkih sprega u višemotornim pogonima. • Projektovanje upravljačkih algoritama višemotornih pogona. • Korišćenje višemotornih pogona.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Elektromotorni pogon kao pokretač procesa. Upravljački sistemi pogona. Načini povezivanja sa nadređenim nivoom upravljanja. Načini merenja pogonskih i procesnih veličina. Identifikacija parametra pogona: značaj, način realizacije, uticaj nepodešenosti parametara. Realizacije naprednih metoda upravljanja: vektorsko upravljanje, direktna kontrola momenta. Pogoni velikih snaga. Rad bez davača.
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, 2011.
   2. 1. Vladan Vučković: Električni pogoni, Elektrotehnički fakultet, Beograd 1997.
   3. 2. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros, ...... ”ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka”
   4. 3. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije"
   5. 5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 1985. `
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežebe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0