Navigation

Predrag Tepavčević, electrical engineer

Lab engineer
The Department of Power Systems

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 16a

011/3218-402
Title electrical engineer

Bibliography

Papers in journals outside the SCI list

Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja

N. Rajaković, N. Arsenijević, A. Savić, P. Tepavčević, Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja, ELEKTROPRIVREDA, pp. 43 - 48, Jan, 1996

Authors Nikola Rajaković, N. Arsenijević, Aleksandar Savić, and Predrag Tepavčević
Year 1996
Journal ELEKTROPRIVREDA
Page from 43
Page to 48

Papers from domestic conferences

Primena tehnike estimacije stanja bazirane na metodi najmanjih kvadrata u distributivnim sistemima

N. Rajaković, A. Savić, P. Tepavčević, N. Arsenijević, Primena tehnike estimacije stanja bazirane na metodi najmanjih kvadrata u distributivnim sistemima, XLI Etran, Zlatibor, 1997

Authors Nikola Rajaković, Aleksandar Savić, Predrag Tepavčević, and N. Arsenijević
Year 1997

Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja

N. Rajaković, N. Arsenijević, A. Savić, P. Tepavčević, Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja, YUKO CIGRE Studijski komitet 31 - Distributivne mreže, Aranđelovac, 1996

Authors Nikola Rajaković, N. Arsenijević, Aleksandar Savić, and Predrag Tepavčević
Year 1996

Projects

Scientific

Inteligentne energetske mreže

Type of project Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Beginning of realization 2011-03-10
Commercial

Izrada studije: "Ispitivanje,kontrola,analiza i ocena pogonskog stanja opreme, uređaja i instalacija u TC 110/H KU u procesu prelaska iz EMS -a u EPS"

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head Goran Đukić, electrical engineer
Business Partner ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Beginning of realization 2008-12-29

Izrada dela Glavnog projekta rekonstrukcije sistema zaštite i upravljanja elektroenergetskih postrojenja TE " Kolubara A"

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head Goran Đukić, electrical engineer
Business Partner ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Beginning of realization 2008-06-26