Навигација

Архива вести

Otkazan ovogodišnji Infoteh na Jahorini

Simpozijum Infoteh koji organizuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu ove godine neće se održati zbog nedostatka sredstava. Takođe, odlučeno je da se od sledeće godine Infoteh - Jahorina održava svake druge godine. U prilogu pr...

Dopuna konkursa za postdiplomske studije

Naknadnom odlukom odobrava se budžetska kvota za upis na postdiplomske studije za 50 kandidata najboljih po uspehu, po formiranju rang liste primljenih. Upis primljenih kandidata biće po objavljivanju rang liste, od 01.12.2003.godine.

Smanjen uslov za upis 4. i 5. godine

Studenti mogu upisati četvrtu godinu sa DVA ispita manje od statutarnog uslova. Studentima se dozvoljava i mogućnost da prenesu JEDAN ispit iz druge godine ali u tom slučaju moraju imati dat jedan ispit više iz treće godine. Studenti koji su ostvarili...