Навигација

Јавне усмене одбране докторских дисертација

14.09.2020. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Никола Георгијевић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Откривање редног електричног лука у једносмерном колу фотонапонских система“ пред комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ђорђе Стојић, научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 14.09.2020. године у 15 часова, у сали 61.

28.07.2020. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће mr Asem Al-Hasaeri, бранити докторску дисертацију под насловом: Aдaптивнe тeхникe у систeмимa зa прaћeњe пoкрeтних циљeвa пред комисијом у саставу: др Жeљкo Ђурoвић, рeдoвни прoфeсoр, Електротехнички факултет у Београду, др Aлeксaндaр Рaкић, вaнрeдни прoфeсoр, Електротехнички факултет у Београду, др Mилaн Рaпaић, вaнрeдни прoфeсoр, Фaкултeт тeхничких нaукa у Нoвoм Сaду, др Maриja Рaшajски, рeдoвни прoфeсoр, Електротехнички факултет у Београду, др Aлeксaндрa Maрjaнoвић, дoцeнт, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 28.07.2020. године у 12 часова, у сали 61.

08.07.2020. године у 14 часова, у сали 309

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Јелена Коцић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Аутономно одржање возила у коловозној траци анализом информација са визуелних сензора коришћењем неуралне мреже пред комисијом у саставу: др Ненад Јовичић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Перић, виши научни сарадник, Институт Влатаком, Београд, др Марко Барјактарoвић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 08.07.2020. године у 14 часова, у сали 309.

17.06.2020. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  мр Никола Славковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција промене састава и геометрије пута обрадом измерених параметара за потребе категоризације путне инфраструктуре“ пред комисијом у саставу: др Милан Бјелица,  редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Чеперић, доцент, Факултет електротехнике и рачунарства у Загребу, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у  среду 17.06.2020. године у 16 часова, у сали 61.

05.06.2020. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Mилица Исаковић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Генерисање екстероцепције при коришћењу миоелектричне протезе шаке применом електричне стимулације“ пред комисијом у саставу: др Дејан Поповић, редовни професор у пензији, академик САНУ, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Љубица Константиновић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, у петак 05.06.2020. године у 12 часова, у сали 61.

05.06.2020. године у 9 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Милан Пајнић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Управљање меким прекидањем код двосмерног buck/boost претварача засновано на елементу са струјно регулисаним коефицијентом магнетне спреге пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Радивоје Ђурић доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Институт “Никола Тесла” у Београду, др Жељко Деспотовић, научни саветник, Институт Михајло Пупин у Београду, у петак 05.06.2020. године у 9 часова, у сали 61.

03.06.2020. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Иван Милосављевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Синтетизатор учестаности за интегрисане FMCW радарске сензоре у милиметарском таласном опсегу пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Грујић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Поповић-Божовић,  доцент, Електронски факултет у Београду, др Владимир Миловановић, доцент, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 03.06.2020. године у 14 часова, у сали 61.

02.06.2020. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Лука Перазић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Физички и функционални ефекти електронегативног гаса у трокомпонентној смеши радног гаса за детекцију јонизујућег зрачења помоћу Гајгер-Mилеровог бројача пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић,  доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милић Пејовић, доцент, Електронски факултет у Нишу, у уторак 02.06.2020. године у 13 часова, у сали 61.

02.06.2020. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Никола Кржановић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испитивање активних електронских дозиметара у циљу хармонизације мерења оперативних дозиметријских величина у области заштите од зрачења “ пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић,  доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Живановић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке “Винча“, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Виденовић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, у уторак 02.06.2020. године у 14 часова, у сали 61.

12.03.2020. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се Јован Цигановић, дипл. инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Дејство импулсног ласера на титанијумску мету: површински ефекти“ пред комисијом у саставу: др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Сташић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милош Момчиловић, научни сардник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 12.03.2020. године у 16 часова, у сали 61.

09.03.2020. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Миодраг Форцан, мастер инж. електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Попречна диференцијална заштита двоструких надземних водова“ пред комисијом у саставу: др Зоран Стојановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Томислав Шекара, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт „Никола Тесла“, Београд, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелисавета Крстивојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 09.03.2020. године у 18 часова, у сали 61.

27.01.2020. године у 10 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Немања Којић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Оптимизација приступа подацима у објектно-релационом мапирању заснована на аутоматској денормализацији пред комисијом у саставу: др Драган Милићев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Бојић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Малков, ванредни професор, Математички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 27.01.2020. године у 10 часова, у сали 61.

26.12.2019. године у 15 часова, у Microsoft сали 4, Рачунски центар

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Ненад Вукмировић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Кохерентна  директна локализација у дистрибуираним масивним вишеантенским системима пред комисијом у саставу: др Миљко Ерић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Ђурић, Distinguished Proffesor, Department of Electrical and Computer Engineering Stony Brook University, NY, USA, др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 26.12.2019. године у 15 часова, у Microsoft сали 4, Рачунски центар.

23.12.2019. године у 16 часова, у сали 57

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  мр Дејан Мисовић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Интелигентни систем за управљање саобраћајем базиран на примени фази логике пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Милић, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, др Милица Калић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у пoнедељак 23.12.2019. године у 16 часова, у сали 57.

22.11.2019. године у 13 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Небојша Војновић, мастер.инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена базисних функција вишег реда при процени облика металних и диелектричних објеката пред комисијом у саставу: др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Дончов, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 22.11.2019. године у 13 часова, у сали 64.

26.9.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  мр Срђан Бојичић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење метода за нумеричку симулацију звучног поља у просторијама пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Војновић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, Београд, у четвртак 26.9.2019. године у 17 часова, у сали 61.

25.9.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Наташа Штрбац Хаџибеговић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређена метода за одређивање рефлексионих особина коловозних површина мерењима на терену пред комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јована Гојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Драмлић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Трифуновић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 25.9.2019. године у 17 часова, у сали 61.

17.9.2019. године у 14.15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Немања Митровић, дипл. инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивач правца заснован на пасивној  вишеканалној детекцији електромагнетског сигнала пред комисијом у саставу: др Милан Поњавић, ванредни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, др Петар Лукић, редовни професор, Машински факултет у Београду, др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, у уторак 17.9.2019. године у 14.15 часова, у сали 61.

5.9.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драган Павловић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Еволуција плазма канала код тригерованих атмосферских пражњења пред комисијом у саставу:  др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Томислав Шекара, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, др Градимир Миловановић, члан Српске академије наука и уметности и др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у четвртак 5.9.2019. године у 17 часова, у сали 61.

4.9.2019. године у 17 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Неџад Хаџиефендић, бранити докторску дисертацију под насловом: Утицај лоших електричних  контаката на настанак почетног пожара и метода за њихово откривање у нисконапонским електричним инсталацијама пред комисијом у саставу:  др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Ђорђевић, научни саветник, Институт за за хемију, технологију и металургију у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Трифуновић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 4.9.2019. године у 17 часова, у сали 65.

30.8.2019. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Миленко Милићевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Појачавачи снаге у класи А са истовременим конјугованим прилагођењем и прилагођењем по снази при великим сигналима на излазном приступу“ пред комисијом у саставу: др Душан Грујић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Радивоје Ђурић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Радић, доцент, Факултет техничких наука у Новом Саду, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 30.8.2019. године у 18 часова, у сали 61.

10.7.2019. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Пуач, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање пробоја у гасовима Монте Карло техником пред комисијом у саставу: др Зоран Љ.Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у среду 10.7.2019. године у 15 часова, у сали 61.

8.7.2019. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Младен Остојић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Дигитална заштита синхроних генератора и мотора од испада из синхронизма и уласка генератора у моторни режим пред комисијом у саставу: др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Тасић, редовни професор, Електротехнички факултет у Нишу, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелисавета  Крстивојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 8.7.2019. године у 12 часова, у сали 61.

27.6.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Јован Галић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: Препознавање мултимодалног говора засновано на статистичком приступу пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Војновић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 27.6.2019. године у 17 часова, у сали 61.

20.6.2019. године у 16 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Милош Јечменица, мастер.инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методологија оптималног пројектовања статорског намотаја шестофазних машина уз уважавање фреквенцијске зависности параметара и магнетског засићења пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, др Драган Михић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Младен Терзић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 20.6.2019. године у 16 часова, у сали 65.

19.6.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Павловић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција намерно изазваних промена у садржају слике, пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 19.6.2019. године у 17 часова, у сали 61.

11.6.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Мрвић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Микроталасни филтри непропусници опсега учестаности са резонантним преградама у E и H равни таласовода пред комисијом у саставу: др Милка Потребић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Злата Цветковић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у  уторак 11.6.2019. године у 17 часова, у сали 61.

30.5.2019. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Safaa Ibrahim Ismael Al-Musawi, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Евалуација преосталог радног века енергетског трансформатора високог напона у радним условима пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ђорђе Јанаћковић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет у Београду, у четвртак 30.5.2019. године у 16 часова, у сали 61.

24.5.2019. године у 17 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бојан Бањац, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Систем за аутоматско доказивање неких класа аналитичких неједнакости пред комисијом у саставу: др Бранко Малешевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Татјана Лутовац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Јаничић, редовни професор, Математички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ратко Обрадовић, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, у петак 24.5.2019. године у 17 часова, у сали 56.

10.5.2019. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Раде Божовић, дипл.инж.електротехнике,бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизован поступак за анализу спектра у когнитивном радију применом детектора енергије“ пред комисијом у саставу: др Мирјана Симић-Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Гордана Гардашевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Бањој Луци, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет  у Београду, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, упетак 10.5.2019. године у 18 часова, у сали 61.

18.4.2019. године у 16.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Крстић, мастер.инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Персонализовани програмски водичи за дигиталну телевизију“ пред комисијом у саставу: др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић-Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Чеперић, доцент, Факултет електротехнике и рачунарства у Загребу, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ирини Рељин, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 18.4.2019. године у 16.30 часова, у сали 61.

22.3.2019. године у 16.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Милан Павловић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Карактеризација  звучног поља у просторијама применом мултифракталне анализе пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 22.3.2019. године у 16.30 часова, у сали 61.

07.03.2019. године у 18.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Giuma Saleh Isa Abudagel, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: Експериментална карактеризација магнето-оптичких особина Фарадејевог кристала намењеног за конструкцију сензора магнетског поља“ пред комисијом у саставу: др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 07.03.2019. године у 18.30 часова, у сали 61.

07.03.2019. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Марко Батић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Софтверски систем за више-критеријумско планирање и управљање хибридном микро-мрежом“ пред комисијом у саставу: др Сања Вранеш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, научни сарадник, Институт „Михајло Пупин, Београд“, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 07.03.2019. године у 16 часова, у сали 61.

11.2.2019. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Маријана Терзић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Одређивање топлотне проводности слабо проводних чврстих материјала методом једностране заштићене топле плоче пред комисијом у саставу: др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Милошевић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у пoнедељак 11.2.2019. године у 16 часова, у сали 61.

21.12.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Спасоје Мирић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Метод за рачунарски ефикасну симулацију енергетских претварача заснован на моделу стања и суперпозицији прекидачких ефеката“ пред комисијом у саставу: др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Вукосавић,  редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, у петак  21.12.2018. године у 17 часова, у сали 61.

18.12.2018. године у 14 часова, у сали 55

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Никола Јовалекић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Побољшање перформанси бежичних примопредајника заснованих на LoRa модулацији пред комисијом у саставу: др Вујо Дрндаревић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Јевтић, доцент, Саобраћајни факултет у Београду, др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак  18.12.2018. године у 14 часова, у сали 55.

7.12.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће кандидат Mohamed Jannat, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа оптималне снаге и локације оточних батерија кондензатора у активним дистрибутивним мрежама пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Чедомир Зељковић,  доцент, Електротехнички факултет у Бања Луци, др Никола Рајаковић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Савић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак  7.12.2018. године у 16 часова, у сали 61.

6.11.2018. године у 15 часова, у сали 41

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Alaulddin Adel Hamoodi Alblа, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Eлектричне машине у ваздухопловству - Надгледање загревања у току рада без давача температуре пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда,  виши научни сарадник, Институт „Никола Тесла“, Београд, у уторак 6.11.2018. године у 15 часова, у сали 41.

28.9.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Степанић, бранити докторску дисертацију под насловом: Унапређење поступка заштићене топле плоче за одређивање топлотне проводности термоизолационих материјала пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Милошевић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду у петак 28.9.2018. године у 17 часова, у сали 61.

28.9.2018. године у 16.30 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Дражен Драшковић, мастер. инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Софтверски систем за учење и примену алгоритама вештачке интелигенције пред комисијом у саставу: др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Шеварац, доцент, Факултет организационих наука у Београду, др Предраг Тадић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у петак 28.9.2018. године у 16.30 часова, у сали 56.

28.9.2018. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Зоран Бабовић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: Семантичка интеграција сензорских мрежа пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Малков, ванредни професор, Математички факултет у Београду, у петак 28.9.2018. године у 12 часова, у сали 61.

18.9.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Мајда Петрић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање позиције мобилних корисника у јавним мобилним системима коришћењем метода заснованих на Support Vector Machine алгоритмима пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, научни сарадник, Институт Михајло Пупин, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 18.9.2018. године у 17 часова, у сали 61.

13.9.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бориша Јовановић, дипл.инж. рачунарске технике и информатике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Ефикасан механизам криптографске синхронизације у алгоритмима селективног шифровања мултимедијалних система нове генерације пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др  Павле Вулетић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Владан Девеџић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, у четвртак 13.9.2018. године у 16 часова, у сали 61.

10.9.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Драшко Фурунџић, бранити докторску дисертацију под насловом: Oцена квалитета артикулације гласова српског језика применом неуронских мрежа“ пред комисијом у саставу: др Срђан Станковић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Шарић, научни саветник, Центар за унапређење животних активности, Београд, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, у понедељак 10.9.2018. године у 17 часова, у сали 61.

9.7.2018. године у 17 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Данка Стојановић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Простирање електромагнетних таласа кроз хиралне метаматеријале у терахерцном фреквентном опсегу пред комисијом у саставу: др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Петра Беличев, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 9.7.2018. године у 17 часова, у сали 61.

9.7.2018. године у 14 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драгомир Ел Мезени, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Локални оператор за репродукцију слика широког динамичког опсега уз очување детаља пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Поповић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 9.7.2018. године у 14 часова, у сали 61.

5.7.2018. година у 14 часова у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Владисав Јелисавчић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Структуирано учење над великим подацима засновано на вероватносним графовским моделима“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић,редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић,редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Митић, ванредни професор, Математички факултет у Београду у четвртак 5.7.2018. године у 14 часова, у сали 61.

4.7.2018. године у 10 часова у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Томић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Дворучна роботска манипулација инспирисана људским вештинама“ пред комисијом у саставу: др Коста Јовановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, dr Christine Chevallereau, научни директор, CNRS, Le Laboratoire des Sciences du Numerique de Nantes-LS2N, Францускадр Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду,др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Yannick Aoustin, редовни професор Universite de Nantes, Француска, др Philippe Fraisse, редовни професор, Universite de Montpellier, Француска, у среду 4.7.2018. године у 10 часова, у сали 61.

19.6.2018. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ћемр Бранко Марковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа обележја у говорном сигналу за потребе препознавања мултимодалног говорапред комисијом у саставу:др Миомир Мијић,редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић,ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, Београд у уторак 19.6.2018. године у 14 часова, у сали 61.

15.6.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Ангелина Тотовић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање полупроводничких  оптичких појачавача за примене у оптичким приступним мрежама пред комисијом у саставу: др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Шошкић, редовни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Крстић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 15.6.2018. године у 16 часова, у сали 61.

8.6.2018. године у 11 часова, у сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће    Марко Опачић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Раздвајање фаза на наноскали у суперпроводницима на бази гвожђа коришћењем Раманове спектроскопије пред комисијом у саставу: др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду у петак 8.6.2018. године у 11 часова, у сали 62.

7.6.2018. године у 16 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Mилош Бјелић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа угаоне расподеле инцидентне енергије спољашње буке применом микрофонског низа пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Љиљана Брајовић, ванредни професор, Грађевински факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Меркле, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у четвртак 7.6.2018. године у 16 часова, у сали 65.

6.6.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Никола Вуковић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Рискен-Нумедал-Грахам-Хакен нестабилности и само-пулсирање у квантним каскадним ласерима“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у среду 6.6.2018. године у 17 часова, у сали 61.

4.6.2018. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Крнета, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Функције базиса ултра високог реда и сингуларне функције базиса у анализи аксијално симетричних металних структура пред комисијом у саставу: др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Тасић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 4.6.2018. године у 18 часова, у сали 61.

19.04.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Mиољуб Нешић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој техника за решавање инверзног фотоакустичког проблема пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободанка Галовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, др Владимир Арсоски,  доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 19.04.2018. године у 17 часова, у сали 61.

12.3.2018. године у 15 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Mohamed Marouf, дипл.инж., бранити докторску дисертацију под насловом: Апроксимација и адаптивно смањење високофреквентног шума у ЕКГ сигналима пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду,  др Миодраг Поповић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Поповић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 12.3.2018. године у 15 часова, у сали 55.

07.03.2018. године у 15.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Софија Спасојевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Квантитативна анализа покрета у рехабилитацији неуролошких поремећаја коришћењем визуелних и носивих сензора пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Jose Santos-Victor, редовни професор, Универзитет у Лисабону-Високи технички Институт, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин у Београду, др Jorge Marques, редовни професор, Универзитет у Лисабону-Високи технички Институт, др Luis Alexandre, редовни професор, Универзитет Beira Interior, у среду 07.03.2018. године у 15.30 часова, у сали 61.

14.2.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Јелена Томић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Примена soft computing техника за предвиђање нивоа буке друмског саобраћаја, пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Шошкић, редовни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 14.2.2018. године у 16 часова, у сали 61.

13.2.2018. године у 15 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милета Жарковић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Мониторинг и дијагностика разводног постројења на бази фази модела стања високонапонске опреме, пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ранковић, ванредни професор, Факултет технчких наука у Чачку, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 13.2.2018. године у 15 часова, у сали 59.

29.12.2017. године у 11 часова, у сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Сања Вујновић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција стања ротационих актуатора заснована на анализи акустичких сигнала пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Перић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бебић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 29.12.2017. године у 11 часова, у сали 62.

22.12.2017. године у 18 часова, у сали 104

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Слободан Тодосијевић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој фотоакустичког мерног система за термичку карактеризацију танких узорака пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободанка Галовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, др Пеђа Михаиловић,  ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Шошкић, редовни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 22.12.2017. године у 18 часова, у сали 104.

23.11.2017. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Филип Пантелић, дипл.инж., бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа корелације између механичких и акустичких особина контрабаса“ пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, мр Јелена Матић, ванредни професор, Шумарски факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 23.11.2017. године у 14 часова, у сали 61.

16.11.2017. године у 13 часова, у сали 310

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Јелена Смиљанић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испитивање својстава комплексних мрежа са дискретном динамиком“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, Институт за физику, Београд, др Марија Рашајски, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, Београд, у четвртак 16.11.2017. године у 13 часова, у сали 310.

27.10.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Љубинко Кевац, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање и управљање кабловски вођеним роботским системима“ пред комисијом у саставу: др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Филиповић, виши научни сарадник, Институт Михајло Пупин, Београд, у петак 27.10.2017. године у 16 часова, у сали 61.

25.10.2017. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ђорђе Гроздић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена неуралних мрежа у препознавању шапата“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Беогрaду, у среду 25.10.2017. године у 14 часова, у сали 61.

13.10.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Марјановић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “ Управљање температурном расподелом у котловима термоенергетских система на бази extremum seeking стратегије“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Крстић, редовни професор, University of California, San Diego, USA др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Тадић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 13.10.2017. године у 16 часова, у сали 61.

9.10.2017. године у 15 часова, у сали 1, Лола

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бранка Стојановић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Раздвајање преклопљених отисака прстију базирано на технологији машинског учења“ пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, научни сарадник, Институт Михајло Пупин, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 9.10.2017. године у 15 часова, у сали 1, Лола.

9.10.2017. године у 18 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Матија Штрбац, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити ,докторску дисертацију под насловом: “Развој компјутерске визије за управљање функционалном електричном стимулацијом“ пред комисијом у саставу: др Дејан Поповић, члан САНУ, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Игор Тартаља, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Јовичић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Поповић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду у понедељак 9.10.2017. године у 18 часова, у сали 59.

29.9.2017. године у 17 часова, у сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драган Михић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Прекидачки релуктантни мотори са биполарним струјама“ пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Институт Никола Тесла у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Деспотовић, виши научни сарадник, Институт Михајло Пупин у Београду, у петак 29.9.2017. године у 17 часова, у сали 62.

29.9.2017. године у 13 часова, у сали 76

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Младен Бањанин, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Заштита надземних водова од атмосферских пренапона у екстремним условима“ пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 29.9.2017. године у 13 часова, у сали 76.

7.9.2017. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ненад Мунић, дипл.инж., бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање карактеристика електромагнетске емисије уређаја мерених у Фарадејевом кавезу помоћу технике обраде ретких сигнала“ пред комисијом у саставу:др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ковачевић, научни сарадник, Технички опитни центар, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 7.9.2017. године у 17 часова, у сали 61.

4.9.2017. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Урош Ралевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Наноскопија и примене дводимензионалних и квази дводимензионалних система“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Исић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милка Потребић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 4.9.2017. године, у 15 часова, у сали 61.

23.8.2017. године у 11 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Лекић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Стабилно прекидачко управљање DC-DC конверторима“ пред комисијом у саставу: др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Костић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Душан Стипановић, associate professor, University of Illinois, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 23.8.2017. године у 11 часова, у сали 56.

30.6.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Маријана Гавриловић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Узајамно дејство кавитационог мехура и зрачења плазме код пробоја индукованог једним ласерским импулсом на мети у течности“ пред комисијом у саставу: др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Цвејић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, у петак 30.6.2017. године у 16 часова, у сали 61.

18.5.2017. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Мишић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређења система за детекцију плагијаризма у изворном програмском коду“ пред комисијом у саставу: др Јелица Протић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Eлектротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Обрадовић, редовни професор у пензији, Рударско-геолошки факултет у Беогарду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 18.5.2017. године у 15 часова, у сали 61.

11.5.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Илија Попадић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена технике формирања слика проширеног динамичког опсега у мониторингу лоше осветљене сцене“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељен Трповски, ванредни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 11.5.2017. године у 16 часова, у сали 61.

11.5.2017. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Горан Савић бранити докторску дисертацију под насловом: “Хардверска реализација брзог декодера компримоване слике са минималним захтеваним ресурсима“ пред комисијом у саставу: др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Лутовац, редовни професор, Технички факултет-Универзитет Сингидунум, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Поњавић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 11.5.2017. године у 18 часова, у сали 61.

12.4.2017. године у 14 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Срђан Бркић, мастер инж. електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Декодовање кодова са малом густином провера парности у присуству грешака у логичким колима“ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александра Смиљанић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бане Васић, редовни професор, University of Arizona, Department of ECE , др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Ђорђевић, ванредни професор, Електронски факултет у Нишу, у среду 12.4.2017. године у 14 часова, у сали Рачунског центра.

21.3.2017. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Маја Лутовац Бандука бранити докторску дисертацију под насловом: “Софтверски систем за даљинско управљање и надзор робота базиран на Андроид оперативном систему и бежичној комуникацији“ пред комисијом у саставу: др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Квргић, виши научни сарадник, Лола институт, др Коста Јовановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Вељко Поткоњак, редовни професор, Факултет информационих технологија, Метрополитан универзитет у Београду, у уторак 21.3.2017. године, у 15 часова, у сали 61.

10.3.2017. године, у 18 часова, у Лабораторији 25 Павиљона Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Королија бранити докторску дисертацију под насловом: “Убрзавање извршавања временски захтевних софтверских апликација конфигурисањем наменског хардвера у време извршавања програма на вишепроцесорским рачунарима“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Захарије Радивојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Поњавић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 10.3.2017. године, у 18 часова, у Лабораторији 25 Павиљона Рашовић.

2.3.2017. године у 18 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милан Жежељмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање и оптимизација транспортних процеса у савременим наноелектронским уређајимa“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Игор Станковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Јован Радуновић редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Малешевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 2.3.2017. године у 18 часова, у сали 56.

17.2.2017. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бранко Буквићмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Реконфигурабилни и подесиви ефикасни појачавачи снаге за предајнике телекомуникационих уређајa“ пред комисијом у саставу: др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, Електротехнички факултет у Београду, др Ђурађ Будимир, reader, University of Westminster, London, UK, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 17.2.2017. године у 17 часова, у сали 61.

08.02.2017. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Срђан Марјановићмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Монте Карло симулација транспорта позитрона у реалним системима испуњеним гасом“ пред комисијом у саставу: др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Братислав Иричанин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 8.2.2017. године, у 14 часова, у сали 61.

19.1.2017. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Младеновић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Електронска својства оргaнских полупроводника на границама домена“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић,  редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 19.1.2017. године, у 17 часова, у сали 61.

21.10.2016. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Немања Лучић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Пропагација светлости у детерминистичким апериодичним низовима таласовода“ пред комисијом у саставу: др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 21.10.2016. године, у 17 часова, у сали 61.

30.9.2016. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Данијела Аранђић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Утицај параметара експозиције и технике снимања на пацијентну дозу и квалитет слике у компјутеризованој томографији“ пред комисијом у саставу: др Оливера Цирај-Бјелац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ружица Максимовић, ванредни професор, Медицински факултет у Беогрaду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 30.9.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

29.9.2016. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Србољуб Станковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Експериментална карактеризација и Монте Карло симулација дозиметријских параметара МОСФЕТ структуре у пољима јонизујућег зрачења“пред комисијом у саставу: др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Матовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 29.9.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

29.9.2016. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Срђан Тадић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање трајекторије возила при судару употребом интегрисаног система сателитске и инерцијалне навигације “ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Дукић, редовни професор, Универзитет Сингидунум-Технички факултет, др Стевица Граовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 29.9.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

29.9.2016. године у 10 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Обрадов, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Плазмонске структуре за побољшање полупроводничких инфрацрвених детектора“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Катарина Радуловић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 29.9.2016. године, у 10 часова, у сали 61.

28.9.2016. године, у 15 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Горан Добрић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Мониторинг и дијагностика стања металоксидних одводника пренапона на бази анализе струје одвођења при радном напону мреже“ пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у среду 28.9.2016. године, у 15 часова, у сали 65.

27.9.2016. године, у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Горан Ђукић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Робусна обрада сигнала у електроенергетским системима“пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Чукарић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, др Предраг Стефанов, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 27.9.2016. године, у 12 часова, у сали 61.

27.9.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Александар Недић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација конструктивних параметара енергетских нискофреквентних пригушница“ пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, научни сарадник, Институт Никола Тесла у Београду, у уторак 27.9.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

23.9.2016. године, у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Игор Икодиновић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методологија за анализу перформанси DRAM меморија са тачношћу на нивоу циклуса“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Живковић, Математички факултет у Београду, у петак 23.9.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

23.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драгана Тошић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Синтеза и карактеризација графенских нанотрака“ пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Марковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Биљана Тодоровић Марковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 23.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

23.9.2016. године, у 11 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Алексеј Аврамовић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Нискодимензионални просторно-текстурални дескриптори мултиспектралних слика“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зденка Бабић, редовни професор, Електротехнички факултет у Бања Луци, др Миодраг Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Рисојевић, доцент, Електротехнички факултет у Бања Луци, у петак 23.9.2016. године, у 11 часова, у сали 61

12.9.2016. године, у 8 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Јована Вулета Радоичић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Управљање мрежним услугама и ресурсима у федеративним мрежним окружењима“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Павле Вулетић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Славко Гајин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Станисављевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 12.9.2016. године, у 8 часова, у сали 61.

7.9.2016. године, у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Jiana Jarrouj, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Анализа перформанси когнитивних телекомуникационих система са контролисаним нивоом интерференције и несавршеном проценом стања у каналу“ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Весна Благојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Малнар, доцент, Саобраћајни факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехни факултет у Београду, у среду 7.9.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

6.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Зоран Ђорђевић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Метод детекције објеката са малом рефлексијом и великом флуктуацијом на радарској слици“ пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Стевица Граовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Барбарић, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару, др Вељко Папић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Миљко Ерић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 6.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

2.9.2016. године, у 18 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Данко Бошњаковићмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање гасних детектора честица високих енергија применом технике електронских ројева“ пред комисијом у саставу: др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 2.9.2016. године, у 18 часова, у сали 59.

30.8.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Дејан Вељковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање механичког напрезања у полупроводничким наноструктурама “ пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 30.8.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

14.7.2016. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Младен Копривица, бранити докторску дисертацију под насловом: “Повећање ефикасности метода за мерење интензитета електричног поља у околини базних станица јавних мобилних система“ пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, Милош Бореновић, научни сарадник, TeleSign, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 14.7.2016. године, у 17 часова, у сали 141 Грађевинског факултета.

12.7.2016. године, у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Јован Поповић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење метода за процену напора у софтверским пројектима“ пред комисијом у саставу: др Драган Бојић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вељко Милутиновић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, у уторак 12.7.2016. године, у 12 часова, у сали 61.

7.7.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ружица Билибајкић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Препознавање артикулационо-акустичких одступања гласова у патолошком говору“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Шарић, научни саветник, Центар за унапређење животних активности, Београд, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, Београд, у четвртак 7.7.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

5.7.2016. године, у 16 часова, у соби 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Немања Нинковић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Нова решења за побољшање квалитета сервиса у интрадоменском и интердомеснком мрежном окружењу “ пред комисијом у саставу: др Славко Гајин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Стојановић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, у уторак 5.7.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

1.7.2016. године у 14 часова

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Димитрије Бујаковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “ Експертски систем за праћење и препознавање циљева у окружењу извиђачких радара“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миленко Андрић, ванредни професор, Универзитет одбране у Београду, др Стевица Граовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Дикић, ванредни професор, Универзитет одбране у Београду, у петак 1.7.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

30.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Сања Антић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена метода за детекцију отказа заснованих на моделу у електромеханичким системима“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Бјекић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, др Радојка Крнета, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 30.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

29.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Емилија Кисић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена Т² контролних дијаграма и скривених Марковљевих модела на предиктивно одржавање техничких система“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Денић, редовни професор,Електронски факултет у Нишу, др Горан Квашчев, доцент, Електротехни факултет у Београду, др Предраг Тадић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 29.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

29.6.2016. године, у 11 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Никола Бежанић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “ Модел имплементације сервисно оријентисаних мрежа паметних претварача“ пред комисијом у саставу: др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Лутовац, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Александар Ракић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 29.6.2016. године, у 11 часова, у сали 61.

28.6.2016. године, у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милош Петровић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испитивање композитних материјала помоћу уграђених фиберoптичких сензора приликом удара контролисаном енергијом“ пред комисијом у саставу: др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Весна Радојевић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Елазар, ванредни професор, Државни универзитет у Новом Пазару, у уторак 28.6.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

27.6.2016. године, у 17.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Татјана Кеча, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање и дизајн оптичких резонатора у интегрисаној силицијумској технологији“ пред комисијом у саставу: др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Машановић, reader, University of Southampton, др Јован Радуновић, редовни професор у пензији, Електротехни факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 27.6.2016. године, у 17.30 часова, у сали 61.

27.6.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Александра Грујић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање зоне заштите високонапонског постројења од директног атмосферског пражњења“ пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ранковић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, у понедељак 27.6.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

24.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ивана Јокић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Адсорпционо – десорпциони шум и временски одзив МЕМС хемијских и биолошких сензора“ пред комисијом у саставу: др Зоран Ђурић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ, др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Дукић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 24.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

10.6.2016. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Малиша Алимпијевић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Утицај еквивалентне температуре Максвеловог спектра гаса слободних електрона на пробој гасова при малим вредностима притиска и међуелектродног растојања“ пред комисијом у саставу: др Јован Цветић, редовни пофесор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду у петак 10.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

9.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милош Франтловић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење интелигентних индустријских мерних инструмената са МЕМС сензорима“ пред комисијом у саставу: др Срђан Станковић, проф. емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Горан Стојановић, редовни професор, Факултет техничких наука у Београду, у четвртак 9.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

2.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Драган Танасковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Наноплазмонски метаматеријали за нову генерацију хемијских, биохемијских и биолошких сензора“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Катарина Радуловић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију и др Немања Чукарић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 2.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

30.5.2016. године, у 14.30 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ива Бабићдипл. инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање утицаја временског профила соларног зрачења на ефекте рада фотонапонских система у електроенергетском систему“пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владица Мијаиловић, редовни професор, Факултет техничких наука у Чачку, др Иван Шкокљев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 30.5.2016. године, у 14.30 часова, у сали 59.

25.05.2016. године у 18 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Марко Росић бранити докторску дисертацију под насловом: “Редукција таласности код директне контроле момента асинхроног мотора применом компаратора са више нивоа“ пред комисијом у саставу: др Милан Бебић, доцент, др Слободан Вукосавић, редовни професор, др Борислав Јефтенић, редовни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару, др Александар Ракић, доцент, др Мирослав Бјекић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу – ФТН Чачак, у среду, 25.05.2016. године у 18 часова, у сали 61.

20.05.2016. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Нада Вучијак, бранити докторску дисертацију под насловом: “Алгоритам за одређивање фазне разлике синусних сигнала ниских учестаности“ пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ракић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 20.05.2016. године у 14 часова, у сали 61.

13.05.2016. године у 16 часова, у сали 57

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Владимир Ковачевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Естимација покрета у видео секвенцама прилагођена алгоритмима за повећање броја слика у секунди“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 13.05.2016. године у 16 часова, у сали 57.

12.05.2016. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Коста Јовановић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделирање и управљање антропомиметичког робота са антагонистичким погонима у контактним и бесконтактним задацима“ пред комисијом у саставу: др Вељко Поткоњак, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Alin Albu-Schäffer, редовни професор, Технички Универзитет у Минхену, Институт за роботику и мехатронику, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 12.05.2016. године у 16 часова, у сали 61.

10.05.2016. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Божимир Мишковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Повећање броја HD програма у мултиплексима DVB-T2 система“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељен Трповски ванредни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, дрМилан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Лутовац, Универзитет Сингидунум, у уторак 10.05.2016. године, у 17 часова, у сали 61.

21.4.2016. године, у 16.15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Omran Al-Rasheed, дипл. инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Алгоритми декодовања мале комплексности погодни за примену у асиметричним криптосистемима“ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Чича, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Горан Ђорђевић, ванредни професор, Универзитет у Нишу-Електронски факултет, др Александра Смиљанић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Марија Рашајски, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у четвртак 21.4.2016. године, у 16.15 часова, у сали 61.

21.4.2016. године, у 14 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Илија Батас Бјелић бранити докторску дисертацију под насловом: “Спрегнута метода за оптимално планирање одрживих енергетских система на бази симулација“ пред комисијом у саставу: др Никола Рајаковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Иван Шкокљев, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Милун Бабић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу-Факултет инжењерских наука, др Невен Дуић, редовни професор, Свеучилиште у Загребу-Факулет стројарства и бродоградње, др Горан Квашчев, доцент, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 21.4.2016. године, у 14 часова, у сали 55.

19.4.2016. године, у 12.15 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ива Салом, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа акустичких карактеристика звука звона“ пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Борис Деспот, редовни професор, Факултет драмских уметности у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 19.4.2016. године, у 12.15 часова, у сали 55.

25.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Јован Трифуновић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методологија за уважавање несавршеног контакта између електрода и тла при прорачуну отпорности распростирања контурних уземљивача“пред комисијом у саставу: др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 25.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56.

18.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Крстић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Статичке и динамичке карактеристике инјекционо синхронизованих Фабри-Перо ласерских диода“ пред комисијом у саставу: др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Радуновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча и др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 18.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56.

4.3.2016. године, у 12 часова, у сали 15 Павиљона Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Невена Здјеларевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Ефекти јонизујућег зрачења у фазно променљивим меморијама“ пред комисијом у саставу: др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранислав Вулевић, научни сарадник, Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 4.3.2016. године, у 12 часова, у сали 15 Павиљона Рашовић.

25.2.2016. године, у 16.30 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Јелена Станковић Петровић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Спектрометрија фотонског зрачења у радиолошком опсегу енергија помоћу CdTe детектора“ пред комисијом у саставу: др Предраг Маринковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Јован Цветић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ђорђе Лазаревић, научни сарадник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке Винча, др Оливера Цирај-Бјелацванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винчадр Ковиљка Станковић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет у четвртак 25.2.2016. године, у 16.30 часова, у сали 61.

22.2.2016. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драган Ристић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Карактеризација текстуре импулсног одзива просторија применом мултифракталне анализе“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Миомир Мијић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Драган Кандић, редовни професор, Универзитет у Београду-Машински факултет, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Јелена Ћертић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у понедељак 22.2.2016. године, у 17 часова, у сали 61.

19.2.2016. године, у 11 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Звонко Радосављевић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Придруживање података Сингеровим меморијским филтром за праћење покретних циљева у густом клатеру“ пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Миодраг Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Бојан Зрнић, редовни професор, Универзитет одбране –Војна академија ВС, др Стевица Граовац, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Горан Дикић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Војна академија ВС, у петак 19.2.2016. године, у 11 часова, у сали 61.

18.2.2016. године у 12 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Лазар Карбунар бранити докторску дисертацију под насловом: “ Утицај динамичке поларизације на интеракцију наелектрисаних честица са угљеничним наноцевима у двофлуидном хидродинамичком моделу“ пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Душко Борка, виши научни сарадник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке Винча, др Владимир Арсоски, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Иван Радовић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Милан Поњавић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у четвртак 18.2.2016. године, у 12 часова, у сали 61.

17.2.2016. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Станко Јанковић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Алгоритми за унапређење конвергенције у прорачуну токова снага на великим симулационим моделима“ пред комисијом у саставу: др Никола Рајаковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Иван Шкокљев, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Андрија Сарић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, др Дејан Тошић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Предраг Стефанов, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у среду 17.2.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

12.2.2016. године, у 14 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Душка Клеут, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Раманска спектроскопија високодефектних угљеничних наноматеријала“ пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Марковић, научни саветник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Биљана Тодоровић Марковић, научни саветник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке Винчадр Милош Вујисић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у петак 12.2.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

14.1.2016. године, у 17 часова у Сали Рачунског центра

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Крајновић бранити докторску дисертацију под насловом: “Процена максималне расположивости сложених телекомуникационих мрежа методом линеарне сегментне апроксимације“, пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Зоран Јовановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Будимир Ђурађ, readerUniversity of Westminster, London, UK, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 14.1.2016. године, у 17 часова у Сали Рачунског центра, Електротехничког факултета у Београду.

25.12.2015. године, у 10 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Радомир Јаковљевић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Паралелни меморијски подсистеми за примену у обради слике и видеа у мобилним уређајима“ пред комисијом у саставу: др Драган Милићев, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Јовановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Душан Старчевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Факултет организационих наука, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Мило Томашевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у петак 25.12.2015. године, у 10 часова, у сали Рачунског центра.

25.12.2015. године, у 14 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Саша Стојановић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Процена сличности процедура у бинарном коду“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Захарије Радивојевић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ненад Митић, ванредни професор, Математички факултет у Београду, др Драган Бојић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Милош Цветановић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет у петак 25.12.2015. године, у 14 часова, у сали 61.

24.12.2015. године, у 14 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драшко Машовић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење метода за прорачун звучне изолације у зградама“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Миомир Мијић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ана Радивојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Архитектонски факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у четвртак 24.12.2015. године, у 14 часова, у сали 61.

24.12.2015. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ана Радосављевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Простирање светлости кроз комплексне системе спрегнутих таласовода“ пред комисијом у саставу: др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Јелена Радовановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Витомир Милановић, професор емеритус, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Горан Глигорић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет у четвртак 24.12.2015. године, у 16 часова, у сали 61.

17.12.2015. године, у 14.30 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Никола Попов, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање температуре и отпорности намотаја ротора асинхроне машине на основу анализе статорских напона и струја“ пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Дарко Марчетић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Миодраг Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 17.12.2015. године, у 14.30 часова, у сали 61.

17.12.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Слободан Савић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Закривљени континуално нехомогени и неизотропни коначни елементи вишег реда за великодоменско електромагнетско моделовање“ пред комисијом у саставу: др Милан Илић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Драган Олћан, ванредни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 17.12.2015. године, у 17 часова, у сали 61.

10.12.2015. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Миодраг Маловић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој и анализа сензорског система за мерење вибрација грађевинских објеката“ пред комисијом у саставу: др Томислав Шекара, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Љиљана Брајовић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Грађевински факултет, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Марко Барјактаровић, доцент, Универзитет у Београду–Електротехнички факултет, у четвртак 10.12.2015. године, у 16 часова, у сали 61.

03.12.2015. године, у 16 часова у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Владимир Шиљкут, дипломирани инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Управљање потрошњом у интелигентним енергетским мрежама са варијабилном производњом“, пред комисијом у саставу: др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Шкокљев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Тасић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Предраг Стефанов, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 03.12.2015. године, у 16 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

02.11.2015. године, у 19 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Марија Пунт бранити докторску дисертацију под насловом: “Интеракција човек-рачунар у интегрисаном окружењу дигиталних ТВ пријемника, мобилних уређаја и интернета “ пред комисијом у саставу: др Јован Ђорђевић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Бошко Николић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Мирослав Дукић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, Београд, др Мило Томашевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Никола Теслић, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, у понедељак 02.11.2015. године, у 19 часова, у сали Рачунског центра.

29.10.2015. године у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Aмела Зековић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Фрактална и мултифрактална карактеризација 3D видео формата“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Миомир Мијић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Андреја Самчовић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, др Марко Барјактаровић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Драгана Шумарац-Павловић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 29.10.2015. године у 16 часова, у сали 61.

28.09.2015. године, у 13 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Јелисавета Крстивојевић, дипл. инж. електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Дигитална заштита енергетских трансформатора од унутрашњих кварова“ пред комисијом у саставу: др Миленко Ђурић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Јован Микуловић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Драган Тасић, редовни професор, Универзитет у Нишу– Електронски факултет, др Зоран Стојановић, доцент, Универзитет у Београду –Електротехничку факултет, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у понедељак 28.10.2015. године, у 13 часова, у сали Рачунског центра.

14.09.2015. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Mилка Јаковљевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Проучавање плазмонских наноструктура коришћењем спектроскопске елипсометрије“ пред комисијом у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, Универзитет у Београду-Институт за физику, др Јелена Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, др Горан Исић, научни сарадник, Универзитет у Београду – Институт за физику, др Милка Потребић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у понедељак 14.09.2015. године, у 16 часова, у сали 61.

11.9.2015. године, у 16 часова у Сали 70

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Дарко Шошић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методе одређивања расположивог преносног капацитета у високонапонским преносним мрежама електроенергетског система“ пред комисијом у саставу: др Иван Шкокљев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Нинел Чукалевски, научни саветник, Институт Михајло Пупин у Београду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Стефанов, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 11.9.2015. године, у 16 часова у Сали 70, Електротехничког факултета у Београду.

14.07.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Јевтић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Аутоматска конфигурација дистрибуираних мерних система коришћењем електронских спецификација сензора“ пред комисијом у саставу: др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Костић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Беогарду, понедељак 14.7.2015. године, у 17 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

13.07.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Mарија Антић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација неблокирајућих пакетских мрежа употребом практичног протокола за рутирање са балансирањем саобраћаја“ пред комисијом у саставу: др Александра Смиљанић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Перић, научни сарадник, Влатаком д.о.о, Београд, др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 13.7.2015. године, у 17 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

9.7.2015. године, у 16 часова, у Сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Mладен Терзић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Пројектовање асинхроних машина са малом инерцијом и великом брзином обртања“ пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Жарко Јанда, научни сарадник, Универзитет у Београду-Електротехнички Институт Никола Тесла, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Жељко Деспотовић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду – Институт Михаило Пупин, у четвртак 9.7.2015. године, у 16 часова, у сали 59.

3.7.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Предраг Тадић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Статистичка обрада сигнала за дијагностику грешака и предиктивно одржавање система“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, дрБранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Денић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 3.7.2015. године, у 17 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

26.06.2015. године, у 13 часова, у Сали 57

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Невена Раичевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптички сензори концентрације флуида на бази еванесцентног поља“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Витомир Милановић, професор емеритус, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Јована Петровић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду –Институт за нуклеарне науке Винча, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Александра Малуцков, научни саветник, Универзитет у Београду–Институт за нуклеарне науке Винча, у петак 26.06.2015. године, у 13 часова, у сали 57.

18.06.2015. године, у 19 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Дејан Миљановић бранити докторску дисертацију под насловом: “Микроталасни филтри са квази-концентрисаним елементима“, пред комисијом у саставу: др Милка Потребић, ванредни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Дејан Тошић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Злата Цветковић, редовни професор, Универзитет у Нишу - Електронски факултет, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 18.6.2015. године, у 19 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

11.06.2015. године, у 15 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Бојан Милановић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање карактеристика оптичких филтара са микро-прстенастим резонатором методом коначних елемената“ пред комисијом у саставу: др Јован Елазар, ванредни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Бранислав Рађеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јасна Црњански, доцент , Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 11.06.2015. године, у 15 часова, у сали 61.

29.05.2015. године, у 19 часова, у сали 57

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Снежана Стефановски, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Микроталасни филтри у таласоводној техници са штампаним дисконтинуитетима“ пред комисијом у саставу: др Милка Потребић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Злата Цветковић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 29.05.2015. године, у 19 часова, у сали 57.

28.05.2015. године, у 15 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милош Давидовић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Б-сплајн хексаедарски елементи за 3Д електромагнетско моделовање“ пред комисијом у саставу: др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Братислав Миловановић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду , у четвртак 28.05.2015. године, у 15 часова, у сали 64.

27.05.2015. године, у 13 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милан Костић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Ефикасно електромагнетско моделовање засновано на ортогонализацији функција базиса и једначина методе момената“ пред комисијом у саставу: др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Братислав Миловановић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Тасић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 27.05.2015. године, у 13 часова, у сали 64.

26.05.2015. године, у 17 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Грујић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испољавање сопствених и индукованих магнетских својстава графенских наноструктура“ пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Francois Peeters, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Дејан Раковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Bart Partoens, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 26.05.2015. године, у 17 часова, у сали Рачунског центра.

25.05.2015. године, у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Немања Чукарић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање електронских и шупљинских стања у полупроводничким наноструктурама помоћу вишезонске k·p теорије“ пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Francois Peeters, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Bart Partoens, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 25.05.2015. године, у 18 часова, у сали 61.

21.05.2015. године, у 17 часова, у Сали 141 на I спрату

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Малнар, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација протокола и метрика рутирања за вишеканалне вишеинтерфејсне бежичне mesh мреже“ пред комисијом у саставу: др Наташа Нешковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Горан Марковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, др Александар Нешковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Александра Смиљанић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 21.05.2015. године, у 17 часова, у сали 141 на I спрату.

23.04.2015. године, у 16 часова у сали 61

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Горан Зајић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција промена кадрова у видео секвенци применом мултифракталне анализе“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, др Миодраг Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, у четвртак 23.4.2015. године, у 16 часова у сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

22.04.2015. године, у 18 часова у сали 104

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Зоран Латиновић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација ласерских параметара за примене у интеракцији са материјалима биолошког порекла“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Витомир Милановић, професор емеритус, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ана Орос, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду-Медицински факултет, др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет и др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у среду 22.4.2015. године, у 18 часова у сали 104, Електротехничког факултета у Београду.

20.03.2015. године, у 11 часова у соби 15 Павиљона Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Војислав Антић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Утицај избора сцинтилационог кристала на одзив детектора код PET уређаја“ пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Обрадовић, редовни професор у пензији, Медицински факултет у Београду, др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 20.3.2015. године, у 11 часова, у соби 15 Павиљона Рашовић.

20.03.2015. године, у 18.15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милан Радуловић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Предлог подршке за спекулативно извршавање нити у СМР процесорима“ пред комисијом у саставу: др Мило Томашевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вељко Милутиновић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Јован Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 20.3.2015. године, у 18.15 часова, у сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

05.03.2015. године, у 11 часова у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Жарко Станисављевић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Визуелна репрезентација криптографских алгоритама“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Павле Вулетић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Бошко Николић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Славко Гајин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 5.3.2015. године, у 11 часова у сали Рачунског центра, Електротехничког факултета у Београду.

09.02.2015. године, у 12 часова у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драгољуб Гајић, дипл. инжењер електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција епилептиформних активности у ЕЕГ сигналима применом статистичког препознавања облика“, пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ружица Максимовић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у понедељак 9.2.2015. године, у 12 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

03.02.2015. године, у 18.15 часова у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Горан Ракочевић, дипл. инжењер електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Машинско учење у бежичним сензорским мрежама“, пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Мирослав Бојовић, ванредни професор, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, др Милош Ковачевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Грађевински факултет, др Драган Милићев, ванредни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет у уторак 3.2.2015. године, у 18.15 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

26.12.2014. године, у 15 часова, сала Рачунског центра, ЕТФ

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милица Јанковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Рачунарски систем за аквизицију, архивирање, прегледање и обраду слика добијених гама камером“ пред комисијом у саставу: др Дејан Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Мила Тодоровић-Тирнанић, доцент, Универзитет у Београду-Медицински факултет, др Предраг Маринковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет и др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у петак 26.12.2014. године, у 15 часова, у сали Рачунског центра, Електротехничког факултета у Београду.

15.12.2014. године, у 18 часова у Сали 309

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Наташа Максић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација и имплементација напредних протокола за рутирање“ пред комисијом у саставу: др Александра Смиљанић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Бранислав Тодоровић, виши научни сарадник, РТ-РК, Истраживачко развојни институт и др Зоран Чича, доцент, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у понедељак 15.12.2014. године, у 18 часова у Сали 309, Електротехничког факултета у Београду.

8.12.2014. године, у 16.15 часова у Сали 141

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће mr Yousef Abuadlla,бранити докторску дисертацију под насловом: “Систем за детекцију упада заснован на токовима са две неуралне мреже пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Горан Квашчев, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Душан Старчевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Факултет организационих наука и др Славко Гајин, доцент, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у понедељак 8.12.2014. године, у 16.15 часова у Сали 141, Грађевинског факултета у Београду.

4.12.2014. године, у 18 часова у Сали 61

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Андреј Савић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Електроенцефалографски сигнали за управљање рачунарским интерфејсом у неурорехабилитацији“ пред комисијом у саставу: др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Дејан Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, др Љубица Константиновић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет , др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факулте и др Бранко Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 4.12.2014. године, у 18 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.