Навигација

Информација о лицу за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности на Електротехничком факултету Универзитета у Београду је
проф. др Бошко Николић, управник Рачунског центра ЕТФ-а, бр. тел. 011 3218 320, мејл адреса: privatnost@etf.bg.ac.rs